Bruker- og avtalevilkår

Fra mai 2018 oppdateres alle avtalevilkår hos Visma Mamut AS. Oppdateringen er gjort delvis fordi vilkårene for behandling av personopplysninger må overholde kravene i GDPR, men også for å harmonisere Brukervilkårene for Visma-gruppen. Utrullingen vil foregå gradvis, og i noen tid vil enkelte produkter og tjenester bli underlagt våre tidligere kontraktsvilkår, mens andre allerede har implementert de nye vilkårene. Vi ber om forståelse for dette.

Brukervilkår

Her kan du lese Brukervilkår (Terms of Service) som gjelder for bruk av produkter og tjenester fra Visma.

Brukervilkår

Avtalevilkår

Utover Brukervilkårene er det en del kompletterende Avtalevilkår for noen av våre produkter og tjenester.

Avtalevilkår

Visma Trust Center

Her kan du lese mer om hvordan Visma jobber med GDPR spørsmål og om hvordan vi sikrer dine data ihht GDPR.

Visma Trust Center