Mamut One

Office og Enterprise

Spar tid med et komplett økonomisystem

Mamut One løsningene dekker alle arbeidsområder i små og mellomstore virksomheters verdikjede i én sømløst integrert løsning, inkludert salgsstøtte, økonomi, regnskap og lønn, CRM, timeregistrering, logistikk og e-handel. All informasjon registreres kun én gang, og all relevant informasjon og historikk om kunder/kontakter er samlet på ett sted.

Løsningene bidrar til å gi alle i bedriften en enklere arbeidsdag, uavhengig av bransje, om du satser nasjonalt eller internasjonalt og om du arbeider på eller utenfor kontoret.

Mamut One

Velg den beste Mamut One løsning for din bedrift

Er du alene å ta beslutninger, eller er det flere ansatte som jobber i din virksomhet? Hvilken funksjonalitet er mest relevant for firmaet?

Sammenlign våre Mamut One løsninger og få et bedre inntrykk av de ulike mulighetene som finnes. Og husk: løsningen kan vokse sammen med din virksomhet. Funksjonalitet som ikke trenges per i dag, kan fort bli nyttig etter en stund. 

 

 

 Mamut One OfficeMamut One Enterprise
 StartStdProE3E4E5

Regnskap

 [1]  [2]  [2]  [3]  [3]  [3]
Bilagsregistrering [Brukertilpasning, bunthåndtering, kontroller, kortkoder, bilagsmaler, bilagsarter, bilagsliste, m.m. x x x x x x
Hovedbok med drilldown [Sporbarhet av bilag og transaksjoner på ulike nivåer x x x x x x
Prosjekt/Avdeling[Prosjekt og avdeling som kostnads-/inntektsbærere x x x x x x
Kundereskontro[Automatisk kontering, match/link av åpne poster, link faktura/hovedbok/kontakt, m.m. x x x x x x
Leverandørreskontro[Automatisk kontering, match/link av åpne poster, link bestilling/hovedbok/kontakt, m.m. x x x x x x
Årsavslutning/Årsoppgjør[Veiviser for årsavslutning og eksport til årsoppgjørssystemer x x x x x x
Standard-/egendefinert kontoplan[NS4102 som standard, eller opprett egen kontoplan x x x x x x
Avvikende regnskapsår[Selvvalgt start- og stoppdato på regnskapsåret x x x x x x
Kontantstrøm[Visning av fremtidig kontantstrøm x x x x x x
Budsjettering[Tilgang til Salgs-, Innkjøps-, Lønns-, Driftskostnad-, Investerings- og Likviditetsbudsjett x x x x x x
Mobil skanner/Elektronisk arkiv[Koble dokumenter og filer til bilag. Egen mobil-app for skanning av bilag x x x x x x
Purring/Inkasso[Purreforslag, eksport til inkassoselskap, e-postmaler, automatisk overføring til Visma Collectors m.m. x x x x x x
Factoring[Eksport til factoringselskaper, m.m.   x x x x x
Automatisk remittering[Innenlandsremittering mot en rekke banker   x x x x x
OCR/KID[Innlesning av OCR-filer, automatisk generering av KID-nummer   x x x x x
Budsjettering, utvidet[Grafisk visning av budsjetter, tilgang til budsjettbærere, import av budsjett/regnskap til budsjett     x x x x
Grafiske fremstillinger hovedbok[Valgfrie grafiske fremstillinger av hovedbokspostene for ulike perioder, budsjett og bærere     x x x x
Rollebasert brukerinstillinger[Flere ulike sett med brukerinstillinger pr. bruker i bilagsregisrering     x x x x
Rentefakturering[Automatisk fakturaforslag, renter på betalingspåminnelse, beløps- og tidsgrenser, m.m.       x x x
Regnskap, utvidet[Nøkkeltallsraporter - økonomistyring, posteringsliste (konto) i bilagsregisrering         x x
Utenlandsremittering[Utenlandsremittering mot en rekke banker         x x
Ekstra kostnadbærer, bilagsregistrering[4 ekstra frie kostnadsbærere i bilagsregistrering           x
Automatisert bokføring av lagerverdi[Automatisk oppdatert regnskapsmessig verdi av lagerbeholdning           x
Valutakontohåndtering[Automatisk håndtering av ulike bankkonti med ulike valutaer           x

Faktura

[1]   [1]   [2]   [3]   [3]   [3] 
Ordrestyring[Ordreregister med direkte kobling fra tilbud til faktura. Ordrestatuser. Ordreeksport x x x x x x
Fakturastyring[Gruppe- og samlefaktura, kreditnota, delfakturering, m.m. x x x x x x
Elektronisk faktura[Send, motta og importer elektronisk faktura/kreditnota i ulike formater (EHF, B2B, eFaktura til nettbank, Svefaktura m.m.) samt skanning og tolkning av papir og e-post fakturaer x x x x x x
Produktstyring[Produktregister, import/eksport av prislister, produktgrupper, produktmaler, EAN-nr., leverandørens prod.nr., m.m. x x x x x x
Rabattregister[Rabatt på, produkt, produktgruppe, kontakt, kontaktgruppe, kvantum x x x x x x
Salgsbudsjett[Fordeling på selgere, kunder og produkter. Sammenligning med faktiske salgstall x x x x x x
Ordre-/fakturastyring, utvidet[KID-generering, mer detaljerte varelinjebetraktninger, utvidet produktinformasjon, m.m.   x x x x x
Produktstyring, utvidet[Prisjusteringer, produktstatus, avdelingshåndtering, m.m.     x x x x
Salgsprognose[Klassifiser dine potensielle salg. Grafisk fremstilling av prognose med drilldown       x x x
Hovedkontor/Kjedehåndtering[Kjedeavtaler, rabattavtaler, leveringsavtaler, m.m.         x x
Språkhåndtering, produkt[Flere produktnavn og -beskrivelser per produkt tilpasset kundens/leverandørens språk         x x
Innkjøpskobling og leveringsplan[Opprettelse av salgsordre basert på innkjøp og leveringsplan med forventet leveringsdato         x x
Salgsreservasjoner[Reservasjoner av lagervarer på salgsordre           x
Abonnementsfakturering[Avtaleregister, kundeavtaler, avtaleadministrasjon, fakturering av avtaler, forhåndsfakturering           x
Enhetshåndtering[Ulike enheter på samme produkt. Omregning av enheter           x

Kundeoppfølging (CRM)

 [1]   [2]   [2]   [3]   [3]   [3] 
Kunde- og kontaktoppfølging[Firma- og kontaktpersonregister, kontaktimport, e-postintegrasjon, kontaktstatus, kart og reiserute m.m. x x x x x x
Microsoft Outlook integrasjon [Synkronisering av e-post, kalender og oppgaver. Mamut-verktøylinje i Outlook. x x x x x x
Skype integrasjon [Oppringing fra kontaktkortet, automatisk kontaktoppslag, automatisk samtaleregistrering x x x x x x
Visma Kredittopplysning integrasjon[Importer kontakter, hent selskapsinformasjon. Kredittsjekk og selskapsrapporter x x x x x x
Tilbudshåndtering[Maler, gruppetilbud, repeterende tilbud, m.m. x x x x x x
Markedssegmentering/Kampanjestyring[Kategorisering av kontakter med henblikk på analyse og markedsaktiviteter x x x x x x
Aktivitetsstyring/Grafisk kalender[Planlegger, dagsplan, grafisk visning, aktivitetsmaler, oppfølgingsaktiviteter, integrasjon Microsoft Outlook, m.m. x x x x x x
Dokumenthåndtering[Standard- og egendefinerte maler, fletting, integrasjon Microsoft Office, import, m.m.   x x x x x
Prosjektstyring[Prosjektregister, integrasjon kontakt-, salgsoppfølging, innkjøp, regnskap/personal, m.m.   x x x x x
Tilbudshåndtering, utvidet[Kobling til Microsoft Word, frekvensanalyse, duplisering, integrasjon dokumentmodul, m.m.     x x x x
Søk/Utvalg, kampanje/DM-filter[Utvidet dynamisk bearbeidelse av kontaktinformasjon     x x x x
Kontaktpersonoppfølging, utvidet[Oppfølging med fokus på kontaktpersoner     x x x x
Aktivitetsstyring, utvidet[Gruppeaktiviteter, egendef. felter, ressursallokering, integrasjon produkt/dokument/tilbud/ordre, dupliseringer       x x x
Dokumenthåndtering, utvidet[Flette brev til ansatte, utskrift/duplisering av dokumenter til PDF         x x
Grafisk kalender, utvidet[Felleskalender med samtidig visning av ressurser/ansatte, tilgang til annen ansatts/ressurs' kalender         x x
Prosjektstyring, utvidet[Budsjett, kobling mot Microsoft Project, viderefakturering, status, hierarki, m.m.         x x
Produkt og kundeservice[Egne aktivitetslister og innstillinger tilpasset bedrifter som jobber med produkt- og kunderservice           x
Call Center[Egne aktivitetslister og innstillinger tilpasset bedrifter som jobber med salg           x
Søk/Utvalg, utvidet kampanje/DM-filter[Utvidet dynamisk og statisk bearbeidelse av kontaktinformasjon           x
TAPI, integrasjon telefoni[Automatisk oppringing fra kontakt- og prosjektregister           x

Lønn/personal

 [1]   [2]   [2]   [3]   [3]   [3] 
Personalregister[Kontaktinformasjon, personalia, kompetanseregister og notater x x x x x x
Lønnsregistrering[Standard lønn, automatisk kontering, obligatorisk tjenestepensjon m.m.   x x x x x
Personalaktiviteter[Opprettelse av personalaktiviteter   x x x x x
Personaldokumenter[Opprettelse av personaldokumenter   x x x x x
Reiseregning/Utgiftsrefusjon[Integrasjon med Visma.net Expense       x x x
Provisjonsberegning[Valgfritt provisjonsgrunnlag       x x x
Fraværshåndtering[Registrering av fravær på ansatte, fraværsrapporter       x x x
Lønnsremittering[Utbetaling av lønn via automatisk remittering         x x
Antall lønnsmottakere[Antall aktive ansatte man kan kjøre lønns- og trekkoppgaver for   5 10 20 50 999

Hjemmeside/Nettbutikk

 [2]   [2]   [3]   [3]   [3]   [3] 
Nettsted med designmaler[Veiviser for opprettelse og vedlikehold. Valgfrie designmaler. Lagringsplass på server/webhotell x x x x x x
Produktregister[Automatisk oppdatert produktregister. Produktgrupper/undergrupper, m.m. x x x x x x
Nettbutikk med handlekurv[Valgfrie innstillinger for selskap, kunde, produkt, pris, levering, betaling, vilkår, returer, m.m. x x x x x x
Mulighet for kredittkorthåndtering [Forberedt for sikker handel (SSL) med kredittkort. x x x x x x
Webstatistikk [Støtte for ulike statistikkprogrammer, f.eks. Google Analytics x x x x x x
Kampanjeside[Automatisk tidsbestemt kampanje på nettstedet   x x x x x
Nettsted/Nettbutikk, utvidet [Egen produktside per produkt, aut. bildetilpasning, minimumsordre, egentilpasset topptekst/bilde på nettside     x x x x
Rediger designmal i nettbutikk [Rediger farger og visuell stil på din nettbutikk     x x x x
Varianthåndtering i nettbutikk [Selg produkter med ulike varianter i nettbutikken           x
Antall produkter i nettbutikk[Aktive produkter i nettbutikk. Kan utvides 100 250 500 1000 5000 5000

Innkjøp/Logistikk

 [0]   [0]  [1]    [3]  [3]    [3] 
Innkjøpsstyring [Lagervarer/ikke-lagervarer, kontering, repeterende, dellevering, varemottak, flerspråklig bestilling, m.m.     x x x x
Lagerstyring[Verdivurdering, lagertransaksjoner, lagerlokasjon, m.m.     x x x x
Varetelling[Automatisk telling av dine produkter, strekkodehåndtering     x x x x
Flerlagerhåndtering[Styre transaksjoner til ulike lager, interne transaksjoner, m.m.       x x x
Strukturvare/Komponentvare[Selg sammensatte produkter, montering/demontering/splitting, bestilling av strukturvarer mm       x x x
Sporingsnummer[Sporingsnummer på ordre, sporingsnummerrapport       x x x
Lokasjonshåndtering[Flere lagerlokasjoner per produkt per lager         x x
Innkjøpsstyring, utvidet[Bestillingsgenerator, versjonsnr. på innkjøp, visning av leverandørens kvantumsrabatt, standardlager pr. bruker         x x
Salgskobling[Opprettelse av innkjøpsordre basert på salgsordre         x x
Lagerstatus nettsted[Antallsvisning av lagerførte produkter på selskapets nettsted         x x
Aldersfordeling[Oversikt over alder på lagerførte produkter         x x
Serienummerhåndtering[Oversikt over serienummer på innkjøp, lager og salg           x
Varianthåndtering[Ulike egendefinerte utførelser per produkt i innkjøp og salgsordre           x
Innkjøpsreservasjoner[Reservasjon av innkjøp til salgsordre           x
Varepartihåndtering[Oversikt over vareparti på innkjøp, lager, salg           x

Ledelse/Rapporter

 [1]  [1]  [1] [3]  [3]  [3] 
Operasjonelle rapporter [Ulike formater: Skriver, skjerm, Excel, e-post, pdf. Favorittrapporter m.m. x x x x x x
Rapporteditering[Tilpasning av operasjonelle rapporter og utskrifter x x x x x x
Nøkkeltallsrapporter, økonomistyring [Kalkyler, marginer og nøkkeltall. Standard rapportmaler med tilpasningsmuligheter, m.m.         x x
Status/Analyse[Avansert nøkkeltallsrapportering og -presentasjon i Microsoft Excel           x

Timeregistrering

 [0]   [0]  [0]   [0]  [0]  [3] 
Timeregistrering[Registrering mot bl.a. ansatt, prosjekt, avdeling, timetype, produkt, kontakt, aktivitet. Godkjenninger og statushistorikk           x
Overføring til prosjekt-/ordre-/fakturamodul[Direkte kobling til prosjekt-, ordre- og fakturamodulene           x
Timeregistrering med overføring til lønn[Direkte kobling til prosjekt og lønns-/personalmodul           x

System

 [3] [3]  [3]  [3]  [3]  [3] 
Systemadministrasjon[Brukergrupper, tilgangskontroller, sikkerhetskopiering, databaseverktøy, m.m. x x x x x x
Import/Eksport [Import/eksport av grunndata direkte fra Excel og andre formater x x x x x x
Integrasjon Microsoft Office[Integrasjon med Microsoft Word, Excel og Outlook x x x x x x
Altinn-integrasjon[Skjemainnlevering til myndighetene via Internett x x x x x x
Brukeradministrasjon[Oversikt og administrasjon av brukere og ansatte. Tilgangsadministrasjon x x x x x x
Valuta[Valutaregister, automatisk agiohåndtering, fast eller omregnet pris på produkter m.m. x x x x x x
Antall  klienter/firmadatabaser[Antall aktive klienter. I tillegg kommer en testklient 1 3 10 999 999 999

Mamut Autoinvoice (priser pr transaksjon)

 [3]  [3]  [3]  [3]  [3]  [3]
Sende faktura på e-post[Autoinvoice for Mamut sender fakturaen via epost enten som et vedlegg per PDF, eller nedlastbar lenke. 0,-
Sending og mottak av elektroniske fakturaer [Send og motta fakturaer i flere format som EHF/Elektronisk faktura. 3,-
Sending av eFaktura til privatpersoner [Du kan sende eFaktura direkte til privatpersoners nettbank. 3,-
Sende faktura i posten (A-post) i Norge [Fakturatjenesten skriver ut fakturaen på print, og sender den per post til mottaker i Norge. 10,-
Sende faktura i posten (A-post) til utlandet [Fakturatjenesten skriver ut fakturaen på print, og sender den per post til mottaker i utlandet. 12,-
Ekstra side i faktura i posten (A-post i Norge og til utlandet) [Gjelder per ekstra side av en faktura, for eksempel ved mange produktlinjer som går over flere sider. 4,50
Scanning av PDF [Skanning og tolkning av innkommende faktura per PDF på mail, som leveres direkte inn i Mamut. 8,-
Scanning av post[Skanning og tolkning av innkommende faktura per post som leveres direkte inn i Mamut. 12,-
Retur av feilsendt post [Sending av post mottatt av fakturamottaket som ikke er fakturaer og videresendes til brukeren av Autoinvoice. 66,-

Mamut Supportsenter

 [3]  [3]  [3]  [3]  [3]  [3]
Oppdateringer x x x x x x
Teknisk brukerstøtte x x x x x x

Flerbrukerstøtte

[0] [0]  [0]  [3]  [3]  [3] 
        x x x

Pris per måned

259,- 369,- 499,- 499,- 599,- 729,-

Oppstartspakke

Klik her for mer informasjon om våre support tjenester

1 890,- 2 890,- 4 890,- 5 900,- 8 900,- 12 900,-

Flere brukere?

 [0]  [0]  [0]  [3]  [3]  [3]
Tilleggsbruker, oppstartspakke       3 900,- 4 900,- 8 900,-
Tilleggsbruker, pris per måned       399,- 499,- 619,-
CRM/Logistikk bruker, oppstartspakke       2 900,- 3 900,- 4 900,-
CRM/Logistikk bruker, pris per måned       259,- 309,- 379,-

Utvidelser

 [3]  [3]  [3]  [3]  [3]  [3]
Mamut Lønn & Personal[Inneholder utvidet support for din Mamut One-løsning (rask hjelp, utvidet åpningstider), samt tilgang til Oppslag Juridisk - et nettbasert oppslagsverk for lønns-og personrelaterte spørsmål (arbeidsrett, ferie, lønn, sykdom, trygd og pensjon)  x x x x x x
Oppslag Juridisk[Et nettbasert oppslagsverk for lønns- og personalrelaterte spørsmål. Oppslag Juridisk gir deg svar på dine problemstillinger, i tillegg til at du finner alle oppdaterte satser og skjemaer. Et nyttig verktøy for alle virksomheter med ansatte! Les mer her. x x x x x x
Betalingsløsninger[Med Mamut betalingsløsninger får du en enkel betalingsløsning som gjør det sikkert for dine kunder å betale i din nettbutikk  x  x  x  x  x  x
eFaktura med Visma AutoInvoice [For å gjøre det enkelt for deg å sende og motta elektronisk faktura, har vi integrert den nettbaserte formidlingstjenesten Visma AutoInvoice direkte i Visma eAccounting og Mamut One. I Mamut One kan denne også tolke skannede papir og e-post fakturaer  x  x  x  x  x
Mamut Application Hosting [Med Mamut Application Hosting får du en sikker og fleksibel løsning for tilgang til din Mamut One-løsning og Microsoft Office via Internett  x
Mamut Kunde-og Partnerweb [Mamut Kunde- og Partnerweb gir deg utvidet funksjonalitet i netthandelsmodulen i Mamut One
Visma Scanner [Visma Scanner er en egen mobil-app som gjør det mulig for deg å ta bilder av kvitteringer og fakturaer og andre vedlegg til regnskapet, lagre dem og sende dem digitalt til din Mamut Business Software
Visma Kredittopplysning [Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere. For å sikre deg mot dette har vi integrert Visma Kredittopplysning som en nettbasert (transaksjonsbasert) tjeneste i våre programmer. 2 kr for kunde import og 80 kr for full kredittsjekk x

Visma Mamut AS oppdaterer sine prislister normalt i juni hvert år. En eventuell endring har effekt fra neste avtaleperiode.

Prøv Mamut One gratis!

Evalueringsversjonen gir deg tilgang til all grunnfunksjonalitet i Mamut One. Dersom du velger å kjøpe programmet kan all informasjon du har registrert i evalueringsversjonen bli med deg videre i fullversjonen.

Versjonen kan benyttes i 30 dager eller 15 pålogginger.

Prøv Mamut One gratis

Support og kurs

Trenger du support for din Mamut One løsning? Eller er du interessert i å delta på våre kurs og seminar?

Les mer på vår support side.

Hva med en nettbasert økonomiløsning?

En nettbasert løsning gir deg frihet til å jobbe med bedriftens økonomi når og hvor som helst. All informasjon lagres i skyen og kan nås på pc, Mac, nettbrett og smarttelefon.

For deg som har et mindre bedrift og vurderer et nettbasert faktura- og regnskapsprogram, anbefaler vi deg å se nærmere på vår bestselgende løsning Visma eAccounting.

Er du på jakt etter en større løsning? Visma.net er en komplett, nettbasert forretningsløsning som samler alle ansatte og all forretningsdata i én og samme løsning. Finans, CRM, reiseregning og Logistikk er tjenester som er integrert i løsningen.

Visma eAccounting


Visma eAccounting

 • Faktura/Tilbud/Ordre
 • Komplett regnskap
 • Skattemodul
 • Årsregnskap
 • Mulig med flere brukere
 • Automatiske oppdateringer og backup

 

 

Visma.net Financials


Visma.net

 • Integrert og nettbasert økonomisystem
 • Automatiser økonomifunksjonen
 • Avansert logistikk funksjon
 • Uslåelig innsikt med alltid oppdaterte data
 • Økonomisystem for profesjonelle brukere
 • Fleksibelt og forutsigbart

 

Trenger du hjelp til å velge riktig produkt?

Fyll ut skjemaet under og la oss hjelpe deg i valg av riktig løsning.

Du kan også kontakte oss på telefon 23 20 35 50.

Er du kunde og trenger produktstøtte får du raskere hjelp om du går til vår support side.

JA, jeg forstår at Visma behandler mine personopplysninger for å kunne besvare min henvendelse. Les mer om hvordan Visma behandler dine personopplysninger her.  

Vi trenger ditt samtykke.
Kontakt meg
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.