Stiftelsesdokument mal for aksjeselskap

Skjermbilde av budsjettmal

Et stiftelsesdokument er et dokument som oppretter en juridisk enhet som for eksempel et aksjeselskap.

For å registrere et aksjeselskap må du ha et stiftelsesdokument.

Åpne mal

Hva må et stiftelsesdokument inneholde

reports.svg

Et stiftelsesdokument må inneholde følgende for å være gyldig

  • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
  • Antall aksjer hver av stifterne skal tegne
  • Det beløp som skal betales for hver aksje
  • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
  • Opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
  • Opplysning om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke
  • Selskapets vedtekter

Stiftelsesdokumentet må dateres og signeres av stifterne.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om 

  • aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger
  • noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen
  • valg av revisor hvis selskapet skal ha revisor
Følg oss på FacebookFølg oss på InstagramFølg oss på YouTubeFølg oss på Twitter