Veikart Visma InSchool

Nedenfor kan du se et såkalt veikart for Visma InSchool de neste ukene. Veikartet oppdateres jevnlig, og viser fremdriften på aktuell funksjonell utvikling.

Planlagt betyr at vi jobber med å spesifisere funksjonaliteten slik at den blir klar til utvikling, under utvikling betyr at dette er noe vi nå har begynt å lage, mens ferdigstilt betyr at funksjonaliteten er tilgjengeliggjort for våre brukere.

Merk at punkter markert med "🏫" er spesielt aktuelt for fagskoler.

 

Planlagt

Under utvikling

Ferdigstilt