Redd Barna

redd barna logo

Å gi barn utdanning er å gi dem muligheter – til en framtid

Om samarbeidet

Oppvekstsektoren er et viktig satsningsområde for Visma, og våre ansatte brenner for barn og unge. Vi ser det derfor som naturlig å ta et større samfunnsansvar innen utdanningssektoren. Å gi barn utdanning er å gi dem muligheter – til en framtid, til å forsørge seg selv og familien, og til å forandre livet til generasjoner av barn. Derfor har Visma Unique AS valgt å støtte Redd Barna og deres arbeid for utdanning i Malawi.

Visma og Redd Barna ønsker å utvide samarbeide slik at det også kommer norske barn og unge til nytte. Vi har derfor valgt å samarbeide om å øke kompetansen på Nettvett i den norske oppvekstsektoren. Redd Barna har lang erfaring med dette temaet, og vi i Visma er stolte av å kunne bidra til at denne kunnskapen når flest mulig.

Skolegang som nytter

Malawi innførte gratis grunnskole i 1994 og ganske raskt var over halvparten av alle barn innskrevet i skolen. Med flere barn på skolen begynte dessverre kvaliteten å synke. Læringsmiljø og -utbytte har blitt dårligere år for år.

Vi vet at retten til utdanning handler om mye mer enn tilgangen til en skole. Gjennom vårt samarbeid med Redd Barna og prosjektet «Skolegang som nytter» sikrer vi at barn i Malawi fullfører skolen og lærer mens de er der. Vi har satt tre distrikter i Mwansza og Neno i fokus. I samtlige distrikter er det lav kvalitet på undervisningen, mange elever må gå årstrinn om igjen og mange elever dropper ut av skolen før de har fullført grunnutdanningen.

Målsettingen for det fireårige prosjektet er å sikre 103 000 barneskoleelever på 120 barneskoler god kvalitet på undervisningen. Gjennom prosjektet vil vi:

  • Gi 1275 lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker
  • Sørge for relevant undervisningsmateriell og lesebøker
  • Opprette lese-, skrive- og regneklubber for barna
  • Fokusere ekstra på jenter, foreldreløse og barn med nedsatte funksjonsevner

Redd Barnas tilnærming til skoleprosjektet i Malawi er at skolen ikke eksisterer i et vakuum. For å lage en velfungerende skole er det viktig at mange aktører jobber sammen; myndigheter, administrasjon, lærere, foreldre, elever og hele samfunn må trekke i samme retning for å bygge et velfungerende skoleverk. 


I Malawi jobber Redd Barna for at disse systemene skal komme på plass. Denne tankegangen resonnerer godt hos Visma Unique. Vi er nemlig også veldig opptatt av systemer. Nå kan man selvfølgelig ikke sammenligne en landsbyskole i Afrika med velregulerte norske forhold, men grunntanken er den samme; Velvilje og gode hensikter må alltid komme først, men senere er det de gode systemene som gir deg evnen!

Om Malawi

Malawi er et av verdens fattigste land, samtidig som det er et av Afrikas tettest befolkede. Over seksten millioner mennesker bor på et område omtrent en fjerdedel av Norge – de fleste på landsbygda. Landet er sårbart for flom, tørke og ustabile råvarepriser.

Til tross for store problemer er Malawi på mange måter en suksesshistorie når det gjelder utvikling. Landet har satset hardt på fattigdomsbekjempelse, helsetjenester og å sørge for mat til alle. Når det gjelder å bekjempe barnedødelighet tar tar Malawi sikte på å ikke bare møte, men å overoppfylle FNs tusenårsmål.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.