Visma Min Skole-appen er en tjeneste for skole-hjem dialog. Appen vil gjøre det enda enklere for foresatte å holde følge med på hva som skjer i sitt barns skolehverdag.

Med Min Skole-appen kan foresatte:

  • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
  • Registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom.
  • Se timeplan og informasjon knyttet til denne

Med Min Skole gjøres informasjon lett tilgjengelig og dialogen mellom skole og hjemmet blir enda enklere og mer effektiv.

Last ned appen Visma Min Skole

Appen kan lastes ned i App Store (iPhone) eller Google Play (Android). Gå inn direkte på en av linkene under, eller søk opp “Visma Min Skole” i App Store eller Google Play.

Last ned her:

App Store ikon Google Play ikon

 

 

Når du laster ned appen, logger du deg på med ID-porten første gang. Barn som er i skolen vil da komme opp automatisk og dialogen med skolen kan starte.

Hvem kan bruke appen?

Visma Min Skole er en ny applikasjon i 2019. Din kommune eller privatskole går til innkjøp av Min Skole-appen og gjør den tilgjengelig for foresatte ved sine skoler. Dette kan ta noe tid, og vi ber deg ta kontakt med din skole dersom appen ikke er klargjort for din skole.

Når du laster ned appen, logger du deg på med ID-porten første gang. Du vil da få opp en liste over de kommunene som har gjort appen tilgjengelig for sine skoler og foresatte. Finner du ikke din kommune, kan det være to årsaker til dette:

  • Din kommune benytter ikke Visma som skoleadministrativt system
  • Din kommune benytter Visma, men har ikke klargjort appen enda

Det er per dags dato 230 kommuner som benytter Visma. Om du er usikker på om din kommune benytter Visma, vennligst ta kontakt med skolen din.

Jobber du i kommunen og dere ønsker å komme i gang med appen kan du lese mer og ta kontakt her »

Ofte stilte spørsmål

Appen kan lastes ned i App Store (iPhone) eller Google Play (Android). Gå inn direkte på linkene under, eller søk opp “Visma Min Skole” i App Store eller Google Play.
Last ned i App Store » Last ned i Google Play »

Min Skole-appen en en ny applikasjon, og det kan ta noe tid før skolen får klargjort for bruk av appen. Prøv igjen senere. Er du usikker på om din kommune benytter Visma, ta kontakt med skolen.

Du logger deg på appen første gang med ID-porten. Da trenger du fødselsnummer og BankID, eventuelt MINID, BankID på mobil eller Buypass ID i mobil. Når du har gjort dette, er appen åpen for bruk. Ved nye versjoner av appen kan det tenkes at du må identifisere deg på nytt.

For at Min Skole-appen skal fungere må smarttelefonen ha minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow.

Dersom du ikke har mulighet til å laste ned Min Skole appen, kan du gå til foresattportalen. Adressen vil da være https://skole.visma.com/kommunenavn. 'Kommunenavn' byttes ut med din kommune. Her har man også mulighet til å sende interne meldinger til skolen. Man kan logge inn i foresattportalen via PC eller mobiltelefon/ nettbrett via nettleser.

Ved førstegangs innlogging må foresatte bruke ID-porten for innlogging. I tillegg må foresatte velge riktig kommune/organisasjon som de har barn i. Registrer i samme operasjon en egen pin-kode for daglig bruk av appen. Dersom du ønsker å endre pin-kode, kan du logge helt ut og lage seg en ny kode/koble til riktig kommune/organisasjon på nytt.

Man kan rapportere både dagsfravær og timefravær. For at muligheten for timefravær skal vises i appen må økt-oppsettet være satt opp riktig for den skolen barnet ditt går på. Dette utføres av administrasjonen på skolen. Ta derfor kontakt med skolen hvis denne funksjonaliteten ikke er tilgjengelig for deg.

Dette skjer fordi du logger deg ut av appen etter bruk. Hvis du i stedet for bare lukker appen, så vil du slippe å logge inn igjen hver gang.

En del Huawei-telefoner har strømsparefunksjoner som skal hjelpe med å forlenge batterilevetiden, som da automatisk slår av push-varslinger på apper. Det anbefales at du finner menyvalget 'batteri/batteribehandling' - 'app-oppstart/start opp'. Min Skole må ha tillatelse til å kjøre i bakgrunnen for at du skal motta push-varsler. (Hvor dette menyvalget ligger kan variere litt på de ulike typene Huawei-telefoner.)

I Hjemmeweb, klikk på navnet på ett av dine barn ute i venstremenyen. Gå til fanen 'karakterer' og klikk på knappen 'standpunkt/eksamen'.

Registrering av fravær på elev kan kun gjøres dersom man har Min Skole-appen. Unntaket er å søke permisjon. Det kan gjøres via Hjemmeweb på nett. Registrering av fravær via appen: Velg barn - klikk på fraværsikonet nede til høyre - Standard fravær er dagsfravær, endre hvis det er timefravær og velg klokkeslett. For de med oppdatert app, velg fraværskode. For de som ikke har oppdatert app, skriv inn merknad. Klikk 'send' for å registrere.

Registrering av permisjon gjøres via Hjemmeweb. Etter innlogging har du oversikt over dine barn midt på siden. Hvis skolen har tatt i bruk permisjonssøknad, har du knappen 'søknader' under hvert barn. Klikk på denne og velg 'permisjonssøknad'. Legg inn årsak, dato og begrunnelse. Bekreft at reglement er lest og klikk 'send'.

Hvor får jeg hjelp?

Har du spørsmål vedrørende appen, henvender du deg til administrasjonen på din skole. Det er din kommune/skole som administrerer appen.

Support illustrasjon - Visma Min Skole foresatt app