Barn ut av ensomhet webinar

Hvordan kan en robot hindre ensomhet og isolasjon hos barn?

Forstå viktigheten av forebyggende arbeid i skolen. 

I Norge er over 6 000 barn med fysisk sykdom eller skade fraværende fra skolen, deres viktigste sosiale arena, i lengre perioder. I tillegg til dette er mange fraværende av psykiske grunner. Forskningen er krystallklar: skolefravær som følger av sykdom er et problem med store sosiale konsekvenser.

Frakoblingen fra venner og klassekamerater har svært negative konsekvenser for barnas sosiale og emosjonelle liv, og mange ender opp i ensomheten. Å redusere risikoen for frakobling i perioder med fravær blir beskrevet som kritisk for å unngå skolefrafall og utenforskap. No Isolation har som mål å redusere ensomhet og isolasjon hos barn som av ulike grunner i perioder faller ut av skolen.

Visma ønsker å bidra til at Norges kommuner og skoler tilbyr de beste tjenestene til sine innbyggere, og knytter derfor til oss selskaper som kan tilføre våre kunder verdi utover de tjenestene Visma selv leverer. Visma har derfor inngått et samarbeid med No Isolation.

Jobber du i kommune eller skole, ta kontakt for å diskutere hvordan vi sammen kan bidra til å gi disse barna en bedre barndom, og ikke minst hvilke økonomiske gevinster slikt forebyggende arbeid kan ha. 

Ta kontakt »