Idrett

Likviditeten i en klubb kan være helt avgjørende for dens eksistens. Gjennom våre produkter og tjenester kan vi legge til rette for at du har full oversikt over klubbens og lagets økonomi til enhver tid. Vi sørger også for å drifte utøverfond og kan hjelpe enkeltutøverne med deres økonomi og innberetninger.

Ta kontakt

Idrettsklubbene

Vi utfører regnskap og lønn og gir klubbene rådene og rapportene de trenger for å rapportere til styret og få oversikt over økonomien til enhver tid helt ned på nivå per lag/gruppe i klubben.

Du får tilgang til systemer som gjør det enkelt å godkjenne bilag og se rapporter som er nyttig for styring av klubben.

Enkeltutøvere

Sponsorinntekter og inntekt på premier i inn og utland, skal behandles etter de oppsatte lover og regler. Visma hjelper utøvere med at dette utføres riktig og at selvangivelse med de nødvendige likningsskjemaer blir utfylt og håndtert på rett måte.