Et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå med samhandlingsverktøy

Visma Flyt SamPro er et nettbasert samhandling- og koordineringsverktøy innen rehabilitering og rekonvalesens. Løsningen er svært mye benyttet for å koordinere arbeidet rund Individuell Plan. Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens. Løsningen har vært i drift siden 2005 og er i dag benyttet i over 150 kommuner med om lag 2.3 million innbyggere. Den tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå.

Visma Flyt SamPro moderniseres

Visma moderniserer nå SamPro og våre kunder vil oppleve en helt ny brukeropplevelse i løpet av 2020. Den største endringen vil være en bedre oversikt over hendelser i planen, involvering og deltakelse vil ble enklere, og ikke minst skal det bli mer smidig å benytte løsningen på mobile applikasjoner.

Fordeler

Visma Flyt SamPro kommunikasjon ikon

Letter samarbeidet rundt Individuell Plan (IP)

Ettersom Visma Flyt SamPro er et nettbasert verktøy vil man alltid ha en oppdaterte plan lett tilgjengelig. Systemet er lett å forstå, og logisk bygget opp med bakgrunnsinformasjon, mål og aktiviteter. Man vil med få klikk få oversikt over hva som tidligere har skjedd, hva som er planlagt framover, og hvem det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

Visma Flyt SamPro samhandling

Elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå

Løsningen er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med planen. Det plan-interne meldingssystemet kan brukes av plandeltakerne for å sende beskjeder til hverandre om møteendringer, innkallinger, avlysninger eller andre forhold. Dette reduserer ofte behovet for brevutsendinger og telefoner. Den enkelte plandeltaker bestemmer selv om en ønsker å bli varslet på SMS eller epost ved ny melding, endringer i mål, nye aktiviteter mv.

Visma Flyt SamPro IOP ikon

Individuelle Opplæringsplaner (IOP) og Individuelle Utviklingsplaner (IUP)

Løsningen kan også benyttes til å samarbeide rundt Individuelle opplæringsplaner (IOP) og Individuelle Utviklingsplaner IUP.  Visma Flyt SamPro bidrar til å sikre kvaliteten i samarbeidet rundt opplæringsplanen, og vil kunne være til god hjelp for både elev, foreldre, skoler og barnehager.

Visma Flyt SamPro en sikker løsning ikon

Sikker tilgang og arkivering

Den tilbyr sikker tilgang til aktuelle planer via Web. En solid autentiserings- og tilgangskontroll sikrer at plandeltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Løsningen kan enkelt kobles til Visma Flyt Arkiv, hvis en ønsker mulighet for overføring av plandata til en godkjent Noark5 arkivkjerne.

VIsma Flyt SamPro samlet oversikt ikon

Samlet oversikt for kommunen

For de som har et overordnet ansvar for IP-arbeidet i kommunen (f.eks. koordinerende enhet) tilbyr løsningen oversikter og tall på tvers av alle planer i kommunen: Hvor mange planer er aktive, hvor mange aktive/passive planer har den enkelte koordinator, aldersfordeling på planeierne med mer. Man kan også raskt søke fram hvilke planer en bestemt person er deltaker i, noe som er nyttig hvis f.eks. en tjenesteyter skal slutte eller skifte jobb.


Hvordan komme i gang

En innføring planlegges og tilrettelegges i et nært samarbeid med kommunen/kunden. Vi avklarer opplæringsbehov både når det gjelder SamPro spesielt og Individuell plan generelt. Systemet er logisk bygget opp, og svært lett å lære. Etter bare 1 ½ dags innføring vil vanligvis kommunen være i full drift.

 

Visma Flyt SamPro BTI i Tromsø kommuneBedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

Les mer om prosjektet her »

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen helse og omsorg og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med salg »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »