96-FlyttSampro.png

Et modernisert verktøy for sikker digital samhandling

Visma Flyt Samspill, et samhandlingsverktøy i skyen for planbasert samhandling.

Mange erfaringer har blitt innhentet siden samhandlingsverktøyet, SamPro, kom på markedet i 2005. All denne erfaringen har blitt tatt vare på og videreført gjennom utviklingen av Visma Flyt Samspill.

Visma Flyt Samspill er i dag en løsning for plantypene IP (Individuell Plan), IOP (plantyper for skoleverket), IUP (barnehager) og BTI (stafettloggen).

158 kommuner, med en samlet befolkning på 2,1 million innbyggere, benytter i dag Visma Flyt Samspill til IP. Tar vi med de kommunene som benytter noen av de andre plantypene er det til sammen 219 kommuner som har Visma Flyt Samspill.

Tilpasset bruk på alle arbeidsflater

Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter, og har et såkalt responsivt grensesnitt. Det betyr at innholdet skalerer automatisk for å tilpasse seg skjermstørrelsen. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon, Visma Flyt Samspill er like lett å bruke og oversiktlig på alle enhetene.

Hva inneholder Visma Flyt Samspill?

Alle de viktigste funksjonene for planeiere og plandeltakere er på plass:

 • Planliste med mye relevant  informasjon om hver enkelt planeier, slik som navn på plandeltakere og antall meldinger som venter på å bli lest i de ulike planene.
 • En egen “bryter” over plan-listen gir deg mulighet til å slå av eller på visningen av navnene til planeierne. 
 • Hjemside med direkte lenker til viktig info i planen
 • Oversikt over mål og aktiviteter
 • Livsområde-kartlegging med to-veis kobling til Mål/Aktiviteter
 • Fleksibelt meldingssystem, med ulike type varslinger
 • Opplasting av dokumenter til planen 
 • Kalender m/varslingsmuligheter
 • En kan legge inn kommentarer til ting som andre har skrevet.
 • Tidslinje-visning for effektiv tilgang til informasjon
 • Autentisering på sikkerhetsnivå 4 (fra september 2020)

Få tilgang til gratis webinaropptak om løsningen »

Visma Flyt Samspill funksjoner på mobil

Tidslinje i samhandlingsverktøyet Visma Flyt Samspill

Tidslinjen gir rask oversikt over alt som har skjedd

Tidslinjen viser hendelsene i planen i kronologisk rekkefølge med de nyeste hendelsene øverst. Ulike frister er markert med rød skrift. Formålet med denne funksjonen er å raskt kunne få oversikt over hva som har skjedd i planen, og få tilgang til mer informasjon med bare ett klikk. I eksemplet her har vi markert målet “ta sertifikat” i tidslinjen - og vi får straks opp det aktuelle målet med tilknyttede livsområder og aktiviteter.

Fordeler

Kommunikasjon i Visma Flyt Samspill

Letter samarbeidet rundt Individuell Plan (IP)

Ettersom Visma Flyt Samspill er et nettbasert verktøy vil man alltid ha en oppdaterte plan lett tilgjengelig. Systemet er lett å forstå, og logisk bygget opp med bakgrunnsinformasjon, mål og aktiviteter. Man vil med få klikk få oversikt over hva som tidligere har skjedd, hva som er planlagt framover, og hvem det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

Samhandling i Visma Flyt Samspill

Elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå

Løsningen er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med planen. Det plan-interne meldingssystemet kan brukes av plandeltakerne for å sende beskjeder til hverandre om møteendringer, innkallinger, avlysninger eller andre forhold. Dette reduserer ofte behovet for brevutsendinger og telefoner. Den enkelte plandeltaker bestemmer selv om en ønsker å bli varslet på SMS eller epost ved ny melding, endringer i mål, nye aktiviteter mv.

IOP med Visma Flyt Samspill

Individuelle Opplæringsplaner (IOP) og Individuelle Utviklingsplaner (IUP)

Løsningen kan også benyttes til å samarbeide rundt individuelle opplæringsplaner (IOP) og individuelle utviklingsplaner (IUP). Visma Flyt Samspill bidrar til å sikre kvaliteten i samarbeidet rundt opplæringsplanen, og vil kunne være til god hjelp for både elev, foreldre, skoler og barnehager.

Visma Flyt Samspill en sikker løsning

Sikker tilgang og arkivering

Den tilbyr sikker tilgang til aktuelle planer via Web. En solid autentiserings- og tilgangskontroll sikrer at plandeltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Løsningen kan enkelt kobles til Visma Flyt Arkiv, hvis en ønsker mulighet for overføring av plandata til en godkjent Noark5 arkivkjerne.

Visma Flyt Samspill planoversikt

Samlet oversikt for kommunen

For de som har et overordnet ansvar for IP-arbeidet i kommunen (f.eks. koordinerende enhet) tilbyr løsningen oversikter og tall på tvers av alle planer i kommunen: Hvor mange planer er aktive, hvor mange aktive/passive planer har den enkelte koordinator, aldersfordeling på planeierne med mer. Man kan også raskt søke fram hvilke planer en bestemt person er deltaker i, noe som er nyttig hvis f.eks. en tjenesteyter skal slutte eller skifte jobb.

Kundereferanser (Visma Flyt SamPro)

Hva vi jobber med nå - hva skjer framover?

Visma Flyt Samspill er i full drift, men er fortsatt i et utviklingsløp. Samspill og SamPro benytter samme database og fungerer derfor problemfritt ved siden av hverandre. I tiden framover vil planeiere og plandeltakere benytte Visma Flyt Samspill mest i det daglige, fordi den er lettest å bruke og virker fint på alle enheter, mens koordinatorer og de med systemansvar vil bruke SamPro mest til sine mer systemrettede oppgaver. Når utviklingsarbeidet er gjennomført vil Samspill inneholde all nødvendig funksjonalitet, og SamPro vil samtidig fases ut.

Hvordan komme i gang

En innføring planlegges og tilrettelegges i et nært samarbeid med kommunen/kunden. Vi avklarer opplæringsbehov både når det gjelder Visma Flyt Samspill spesielt og Individuell plan generelt. Systemet er logisk bygget opp, og svært lett å lære. Etter bare 1 ½ dags innføring vil vanligvis kommunen være i full drift.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59