Samhandling krever sikker informasjonsflyt

Når én eller flere instanser som behandler personsensitiv informasjon skal samhandle elektronisk, er det viktig med gode rutiner, sikker informasjonsflyt og de riktige digitale verktøyene.

Under kan du lese om løsninger som både bidrar til sikker, digital samhandling og en enklere arbeidshverdag for de ansatte.

samhandlingsverktøy_helse

Digital samhandling

  • Verktøy for koordinering og samhandling
  • Sikker tilgang og arkivering
  • Forenkler samarbeid

digitalt_arkiv

Elektronisk arkivering

  • Erstatter dagens papirarkiv
  • Sikker lagring av sensitive data
  • I sikker sone
  • Noark 5-godkjent løsning

Elektronisk_post_samhandling

Digital post

  • Send digital post til til innbyggere og samarbeidspartnere
  • Effektiv og sikker saksbehandling
  • Kobling til SvarUt i ditt fagsystem