Skole og fritidsklubbene samarbeider

BTI-modellen har ført til faste samarbeidsmøter mellom fritidsklubbene og skolene i Tromsø kommune. Tidligere hadde ikke fritidsklubbene noen tildelt rolle rundt oppfølging av barn og unge.

- Nå har vi oversikt og mulighet til å følge opp hver enkelt ungdom i samarbeid med skolene. Det har vært viktig for oss da vi tradisjonelt ikke har hatt en arena for det. I dag har vi faste møter med samtlige skoler, og tilgang til Stafettloggen. Med loggen kan vi holde oss oppdatert om tiltak, aktiviteter og mål rundt ungdommene, og supplere med våres erfaringer, forteller Jonny Røsok Hanssen, som leder 11 fritidsklubber i Tromsø kommune.

Fritidsklubben er en viktig ungdomsarena
Tidligere var det ingen naturlig samarbeid mellom fritidsklubbene og skolene, og hver aktør jobbet individuelt.

- Vi møter ungdommen på en annen arena enn skolene. Vi har flere eksempler der ungdom oppfattes problematiske i skoletiden, der vi møter dem på en arena de opplever mestring. For mange ungdom er fritidsklubben et viktig sted som de liker å være, forteller Hanssen.

Ville ikke blitt oppdaget uten BTI
Rett før jul i fjor hadde en av fritidsklubbene en bekymring rundt en ungdom, som skolen ikke var klar over. Bekymringen viste seg å være reell. Det ble avholdt samarbeidsmøter med skolen og en stafettlogg ble opprettet.

- Denne ungdommen ville antageligvis ikke blitt oppdaget hvis ikke BTI-modellen var på plass. Modellen i praksis gjør at vi kan følge opp ungdom i større grad enn tidligere. Nå er måten vi jobber på satt i et system. Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal jobbe tverrfaglig. Det er spørsmål om hvordan vi skal jobbe tverrfaglig, sier Hanssen.

Mangel på voksenkontakt
Fritidsklubbene merker stor pågang av ungdommer.
- Vi merker at mange ungdom har mangel på voksenkontakt. Vi blir derfor automatisk en aktør som kommer under huden på disse. Det er et gjennomsiktig miljø på fritidsklubbene, og helt klart en ypperlig arena for å ta temperaturen og avdekke ting som skjer. Vi har tilgang på mange ungdom og holder helt klart et godt øye med de som har falt litt utenfor. Det kan være knyttet opp mot sosial adferd, rusproblematikk og annet, forklarer Hanssen.

Fornøyd med samarbeidet
Fagleder Birgit Ovesen på Kroken ungdomsskole er fornøyd med at BTI-modellen har bidratt til et tverrfaglig samarbeid med flere aktører.
- BTI-modellen har vært en bidragsyter i forhold til struktur og organisering, og bidratt til tverrfaglige møter på skolen der aktører som fritidssektoren, barnevernet, utekontakten, helsesøster og politiet er med i. Vi kan ulike ting og vi ser ulike ting. På den måten tror jeg at samarbeidet mellom fritidsklubbene, PPT (ref. Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og så videre, vil være utfyllende og bidra til at vi ser sammen, forteller Ovesen.

Les mer:
- Slik tok Tromsø kommune tak i tverrfaglig samhandling
- Hjelper ungdom før kriminell lavalder
- Høye forventninger til BTI-modellen
- Nå får alle barn og ungdom med særskilte behov hjelp
- BTI-modellen effektiviserer arbeidshverdagen

Se video:
- Videoarkiv fra Tromsø kommune

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.