Hjelper ungdom før kriminell lavalder

I dag er det god oppfølging av ungdom som har blitt 15 år og over den kriminelle lavalder. Ett av målene med BTI-modellen er å se ungdom før de begår kriminelle handlinger.

- For ungdom som har blitt 15 år, er det i mange tilfeller sent å komme inn med oppfølging. På dette tidspunktet kan de ha havnet såpass på sidelinjen at det er vanskelig å få dem på banen igjen. Gjennom BTI-modellen kan vi se disse ungdommene i en tidligere alder, og forhåpentligvis avverge kriminelle handlinger og annen uønsket atferd, forteller SLT-koordinator i Tromsø kommune, Bjarne Woll.

Samarbeider for første gang
I Tromsø kommune samarbeider nå skolene med fritidsklubbene, politiet, Utekontakten, helsetjenestene og andre instanser. BTI har bidratt til en tverrfaglig møtestruktur. Stafettloggen systematiserer og dokumenterer arbeidet, og sentrale aktører trekkes inn.

- Prosjektet er i startsfasen, men aktørene håper selvfølgelig at færre ungdom skal begå kriminelle handlinger. Vi har store forventninger til at vi på sikt vil få gode resultater, sier Woll.

Skal bli enda bedre til å følge opp
Unge som begår kriminelle handlinger, har tilbud om blant annet oppfølgingsteam.

- Vi er gode på oppfølging, men nå skal vi bli enda bedre ved å jobbe systematisk og tidligere rundt ungdom som er i risikogruppen. Stafettloggen vil være et sentralt verktøy i dette arbeidet, poengterer Woll.

Målgruppen er allerede fra 0 år
Nå vil barnehagene og skolene være en enda viktigere arena, for å fange opp bekymringer rundt de unge.

- BTI-modellen har også bidratt til at skolene og fritidsklubbene samarbeider tverrfaglig. Fritidsklubbene, og selvfølgelig skolene, er sentrale arenaer for mange barn og unge. Begge arenaene er viktige for å fange opp signaler, mener Woll.

Les mer:
- Slik tok Tromsø kommune tak i tverrfaglig samhandling
- Høye forventninger til BTI-modellen
- Nå får alle barn og ungdom med særskilte behov hjelp
- Skole og fritidsklubbene samarbeider
- BTI-modellen effektiviserer arbeidshverdagen

Se video:
- Videoarkiv fra Tromsø kommune

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.