Visma Flyt SamPro

Samarbeids- og koordineringsverktøy
Få et uforpliktende demo

Visma Flyt SamPro er vårt nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for plantyper. Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens.

Løsningen har vært i drift siden 2005 og er i dag benyttet i over 100 kommuner med om lag 1.3 million innbyggere. Den tilbyr et elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå.

Visma Flyt SamPro på 1-2-3

Med løsningen får du:

  • Enklere samarbeid på tvers av etater og nivåer
  • Bedre oversikt og ressursutnyttelse i kommunen
  • Brukere og pårørende settes i sentrum og blir mer delaktige i sitt eget behandlingsopplegg
  • Sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og forskriftsmessig måte

Fordeler

Visma Flyt SamPro kommunikasjon ikon

Letter samarbeidet rundt Individuell Plan (IP)

Ettersom Visma Flyt SamPro er et nettbasert verktøy vil man alltid ha en oppdaterte plan lett tilgjengelig. Systemet er lett å forstå, og logisk bygget opp med bakgrunnsinformasjon, mål og aktiviteter. Man vil med få klikk få oversikt over hva som tidligere har skjedd, hva som er planlagt framover, og hvem det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

Visma Flyt SamPro samhandling

Elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå

Løsningen er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med planen. Det plan-interne meldingssystemet kan brukes av plandeltakerne for å sende beskjeder til hverandre om møteendringer, innkallinger, avlysninger eller andre forhold. Dette reduserer ofte behovet for brevutsendinger og telefoner. Den enkelte plandeltaker bestemmer selv om en ønsker å bli varslet på SMS eller epost ved ny melding, endringer i mål, nye aktiviteter mv.

Visma Flyt SamPro IOP ikon

Tilpasset Individuelle Opplæringsplaner (IOP)

Løsningen kan også benyttes til å opprette Individuelle opplæringsplaner (IOP). Systemet inneholder blant annet mulighet for å lage skreddersydde maler som kan brukes i planarbeidet. Visma Flyt SamPro bidrar til å sikre kvaliteten i opplæringsplanen, og vil kunne være til god hjelp for både elev, foreldre, skoler og barnehager.

Visma Flyt SamPro en sikker løsning ikon

Sikker tilgang og arkivering

Den tilbyr sikker tilgang til aktuelle planer via Web. En solid autentiserings- og tilgangskontroll sikrer at plandeltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Løsningen kan enkelt kobles til Visma Flyt Arkiv, hvis en ønsker mulighet for overføring av plandata til en godkjent Noark5 arkivkjerne.

VIsma Flyt SamPro samlet oversikt ikon

Samlet oversikt for kommunen

For de som har et overordnet ansvar for IP-arbeidet i kommunen (f.eks. koordinerende enhet) tilbyr løsningen oversikter og tall på tvers av alle planer i kommunen: Hvor mange planer er aktive, hvor mange aktive/passive planer har den enkelte koordinator, aldersfordeling på planeierne med mer. Man kan også raskt søke fram hvilke planer en bestemt person er deltaker i, noe som er nyttig hvis f.eks. en tjenesteyter skal slutte eller skifte jobb.


Hvordan komme i gang

En innføring planlegges og tilrettelegges i et nært samarbeid med kommunen/kunden. Vi avklarer opplæringsbehov både når det gjelder SamPro spesielt og Individuell plan generelt. Systemet er logisk bygget opp, og svært lett å lære. Etter bare 1 ½ dags innføring vil vanligvis kommunen være i full drift.

 

icons demo screenBestill uforpliktende demo

Vi demonstrere gjerne Visma Flyt SamPro for deg, direkte via Internett. Ved hjelp av skjermbilder av programmet demonstrerer vi hvordan programmet fungerer i praksis, og du er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål i løpet av demonstrasjonen.

Dette er et gratis tilbud, krever ingen spesielle forkunnskaper og er selvsagt helt uforpliktende.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg for å avtale et tidspunkt som passer.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Kundereferanse: Skaun kommune

Skaun kommune har tatt i bruk Visma Flyt SamPro for å få en sikker plattform til lagring av sensitiv persondata, samt bedre kommunikasjonen mellom ansvarsgruppens medlemmer.

 

Visma Flhyt SamPro BTI i Tromsø kommuneBedre tverrfaglig Innsats (BTI) i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

Les mer om prosjektet her

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.