Sikker saksbehandling av personopplysninger

Visma Flyt Sikker Sak er et saksbehandlingssystem i skyen, egnet for generell saksbehandling på en sikker og trygg måte. Arbeider din virksomhet med saksbehandling av sensitiv karakter, uten et eget journalsystem, er dere i målgruppen for denne løsningen. Løsningen er utviklet spesielt med tanke på at stadig flere virksomheter møter økende krav til å behandle personopplysninger og saker på en sikker og effektiv måte, iht offentlig lovverk.

Tjenesten kobles mot sikker arkivering til Noark 5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil virksomheten få et enkelt og komplett saksbehandlingssystem som ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital dokumentflyt.

Tjenesten er ikke rettet mot et bestemt fagområde, og vil dermed kunne benyttes av en rekke type virksomheter som driver med saksbehandling.

Kan min virksomhet ta den i bruk? Ta kontakt  »

Gode grunner til å ta i bruk løsningen

Visma Flyt Sikker Sak er en skyløsning som er tilgjengelig “hvor som helst og når som helst”. Her er noen gode grunner til å ta i bruk denne løsningen for sikker saksbehandling:

 • Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
 • Integrert med Folkeregisteret og Enhetsregisteret
 • Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
 • Sikker arkivering til Visma sin frittstående Noark5-kjerne
 • Støtter GDPR-krav og Normen-krav

Løsningen støtter også arbeidsflyt/godkjennings-sløyfer, håndtering av vedlegg, har egen teksteditor og intern avtalebok (kalender), samt muligheter for integrasjon mot ulike digitale kartleggingsskjema. Difis E-signering kan benyttes gjennom KS Fiks, noe som gjør det enkelt å få signert samtykke og andre avtaler.

Vi vurderer å ta den i bruk og vil gjerne ha mer informasjon.

Ta kontakt »

Sikker digital informasjonsflyt

Med sikker og digital saksbehandling, inkl. arkivering, vil det være naturlig å sende og motta informasjon digitalt.

Med Visma Flyt Sikker Sak vil dere kunne både sende og motta dokumenter via KS Fiks. Dette gjelder også utsending og mottak til/fra andre virksomheter som er koblet opp mot KS Fiks.

På denne måten kommer din virksomhet et langt trinn nærmere fulldigitalisert saksbehandling, uten å være avhengig av tradisjonell postgang.

Journalsystem informasjonsflyt med Visma Flyt Sikker Sak

Hvilke virksomheter passer løsningen for?

Visma Flyt Sikker Sak er egnet for alle virksomheter som arbeider med saksbehandling av sensitiv karakter, men som ikke har et eget journalsystem. Mange virksomheter er pålagt å ha sikker saksbehandling som ivaretar alle offentlige krav for personvern og sikkerhet. Representerer du en slik virksomhet, er dette en enkel og formålstjenlig skytjeneste for dere.

Eksempler på bruksområder kan være “ikke klientrettet” saksbehandling i barnevernet som eksempelvis adopsjonssaker, inngåelse av avtaler med fosterhjem, besøkshjem etc. Sikker saksbehandling innen skole og barnehage for elever/barn med spesielle behov er svært aktuelt og som har behov for å behandle personopplysninger og saker på en sikker måte.

Passer den oss? Ta kontakt  »

Eksempler på bruksområder

 • Skole
 • Barnehage
 • Frisklivssentralen
 • Krisesentralen
 • Private institusjoner
 • Kommunepsykologer

Ruteplanlegger for hjemmetjenesten webinar

Sikker saksbehandling i skyen for din skole

Gratis tilgang til webinaropptak.

Se presentasjonen om sikker saksbehandling i skyen for skoler med Visma Flyt Sikker Sak. I løpet av tre kvarter presenterer utvikler Beate Romslo sammen med konsulent Ingunn Balgaard Østrem løsningen, og kommer med praktisk informasjon om produktet.

Agenda

 • Hvorfor har vi utviklet en løsning for sikker saksbehandling for skoler?
 • Gevinster og muligheter ved bruk av løsningen
 • Demo av løsningen basert på typisk saksgang
 • Hvordan komme i gang med å benytte løsningen
 • Erfaringer og videreutvikling av løsningen

Fyll ut skjemaet for å se opptaket.

Vi trenger ditt samtykke.

Sikker saksbehandling i grunnskolen

For skolen er trygg håndtering av elevinformasjon spesielt viktig. Visma Flyt Sikker Sak for skolen møter behovet for behandling av sensitiv informasjon om elever på en enkel og sikker måte. Tjenesten gir økt informasjonssikkerhet og mer hensiktsmessig saksbehandling i en tjeneste rik på funksjonalitet og brukeropplevelse.

Sikker Sak implementeres enkelt, spiller på lag med Visma Flyt Skole og gir en rekke gevinster ved bruk:

 • Enkel produksjon av dokumenter med sensitivt innhold
 • Overgang fra Visma Flyt Skole til Sikker Sak på samme elev
 • Samarbeid på tvers av ressurspersoner– sakkyndig vurdering rett inn i Sikker Sak
 • Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
 • Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
 • Støtter GDPR-krav og Normen-krav
 • Tilgang til kvalitetssikrede maler
 • Arkivering skjer automatisk
Sikker saksbehandling i grunnskolen

Tilgjengeligheten til sikker saksbehandling og korrespondanse på digitale flater fjerner behovet for utskrift av kopi, hente postgang fra elevmappen og påfølgende sikring av dokument og makulering. Flyt Sikker Sak benytter Visma Flyt Arkiv med sikker sone for arkivering av skolens og elevenes sensitive informasjon. Dette skjer uten at saksbehandlere eller arkivarer trenger å gjøre noe ekstra arbeid. Når saksbehandler ferdigstiller, skjer arkivering automatisk.

Tilrettelagt og sikkert

Skolens mangel på et system som er tilrettelagt for å håndtere sensitiv data som ikke er en del av elevenes mappe gir en rekke utfordringer:

 • Sikkerhet: Uten tilgang til et tilrettelagt system for oppbevaring og samhandling, kan sikkerhetsregler måtte omgås, for eksempel lagring utenfor sikker sone. I tillegg gjør de mange sikkerhetskravene det vanskelig å vite hva som er riktig i henhold til lover og krav
 • Tidsbruk: Det oppstår en del dobbeltarbeid; dokumenter må lagres flere steder, post må sendes manuelt, og skriv som opprettes i ett system må skrives ut og arkiveres i et annet Struktur: Med manglende logisk system kan informasjon bli vanskelig å finne eller gå tapt. Den kan bli lagt lokalt, på papir, eller i private innbokser og minnepenner.

For å møte utfordringene tilbys Visma Flyt Sikker Sak for skole. Med løsningen får lærere og administrasjon et egnet sted for all sensitiv informasjon. Tjenesten innehar en rekke nyheter som både er i tråd med utviklingen i lovverket og samtidig utnytter de muligheter som ligger i moderne teknologi. Med Flyt Sikker Sak for skole jobber ansatte i skolen alltid i henhold til gjeldende lover og regler. Dette gir:

 • Visshet om sikker saksbehandling: Med tilrettelagt system vil det ikke lenger være nødvendig å jobbe utenfor sikker sone. Eksterne aktører kan få tilgang og alle kan være trygge på at sikkerheten er ivaretatt
 • Bedre tidsbruk: Både muntlig og skriftlig dokumentasjon (som post) kan håndteres og arkiveres digitalt, den kan enkelt deles og man slipper å skrive ut, skanne og postlegge
 • Logisk struktur: Informasjon blir lett å lagre, finne og dele i et selvforklarende system.

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen samhandling og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »