Et journalsystem for sikker saksbehandling

Visma Flyt Sikker Sak

Visma Flyt Sikker Sak er en skytjeneste egnet for generell saksbehandling på en sikker og trygg måte. Arbeider din virksomhet med saksbehandling av sensitiv karakter, uten et eget journalsystem, er dere i målgruppen for denne løsningen. Løsningen er utviklet spesielt med tanke på at stadig flere virksomheter møter økende krav til å behandle personopplysninger og saker på en sikker og effektiv måte, iht offentlig lovverk.

Tjenesten kobles mot sikker arkivering til Noark5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil virksomheten få et enkelt og komplett saksbehandlingssystem som ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital dokumentflyt.

Tjenesten er ikke rettet mot et bestemt fagområde, og vil dermed kunne benyttes av en rekke type virksomheter som driver med saksbehandling.

Kan min virksomhet ta den i bruk »

Gode grunner til å ta i bruk løsningen

Visma Flyt Sikker Sak er en skyløsning som er tilgjengelig “hvor som helst og når som helst”. Her er noen gode grunner til å ta i bruk denne løsningen for sikker saksbehandling:

 • Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
 • Integrert med Folkeregisteret og Enhetsregisteret
 • Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
 • Sikker arkivering til Visma sin frittstående Noark5-kjerne
 • Støtter GDPR-krav og Normen-krav

Løsningen støtter også arbeidsflyt/godkjennings-sløyfer, håndtering av vedlegg, har egen teksteditor og intern avtalebok (kalender), samt muligheter for integrasjon mot ulike digitale kartleggingsskjema. Difis E-signering kan benyttes gjennom KS Fiks, noe som gjør det enkelt å få signert samtykke og andre avtaler.

Sikker digital informasjonsflyt

Med sikker og digital saksbehandling, inkl. arkivering, vil det være naturlig å sende og motta informasjon digitalt.

Med Visma Flyt Sikker Sak vil dere kunne både sende og motta dokumenter via KS Fiks. Dette gjelder også utsending og mottak til/fra andre virksomheter som er koblet opp mot KS Fiks.

På denne måten kommer din virksomhet et langt trinn nærmere fulldigitalisert saksbehandling, uten å være avhengig av tradisjonell postgang.

Journalsystem informasjonsflyt med Visma Flyt Sikker Sak

Hvilke virksomheter passer løsningen for?

Visma Flyt Sikker Sak er egnet for alle virksomheter som arbeider med saksbehandling av sensitiv karakter, men som ikke har et eget journalsystem. Mange virksomheter er pålagt å ha sikker saksbehandling som ivaretar alle offentlige krav for personvern og sikkerhet. Representerer du en slik virksomhet, er dette en enkel og formålstjenlig skytjeneste for dere.

Eksempler på bruksområder kan være “ikke klientrettet” saksbehandling i barnevernet som eksempelvis adopsjonssaker, inngåelse av avtaler med fosterhjem, besøkshjem etc. Sikker saksbehandling innen skole og barnehage for elever/barn med spesielle behov er svært aktuelt og som har behov for å behandle personopplysninger og saker på en sikker måte. Lurer du på om dette er noe dere kan ta i bruk?

Spør oss »

Eksempler på bruksområder

 • Skole
 • Barnehage
 • Frisklivssentralen
 • Krisesentralen
 • Private institusjoner
 • Kommunepsykologer

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager har et økende behov for å kunne behandle elever og barn med spesielle behov. Saksbehandling innen disse kategoriene vil være av personsensitiv karakter og bør skjermes fra den vanlige administrative skoleløsningen eller barnehageløsningen.

Visma Flyt Sikker Sak vil derfor også bli tilgjengelig som en tilleggsfunksjon i Visma sine skole- og barnehageløsninger. På denne måten skjermes den personsensitive saksbehandlingen samt at denne arkiveres adskilt fra den generelle elev-/barnemappen i arkivet.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.