Elektronisk arkiv fordeler

Visma Flyt Arkiv effektiviserer hele arkiveringsprosessen med elektronisk saksbehandling og leverer ferdige koblinger mellom fagsystem og arkivkjerne. Dermed kan saksbehandler bruke fagløsningene på samme måte som tidligere, mens arkiveringen skjer elektronisk.

Elektronisk arkiv ikon sikkerhet

Elektronisk arkiv i sikker sone

Med Visma Flyt Arkiv får kommunene et trygt og digitalt arkiv i sikker sone. Løsningen er den første og eneste på markedet som er godkjent etter Noark 5 standarden. Visma Flyt Arkiv er en enkel og brukervennlig løsning og erstatter dagens papirarkiv fullt ut. Som en del av løsningen inngår også skanning av inngående dokumenter.

Elektronisk arkiv ikon eksisterende løsninger

Integrert med eksisterende løsninger

Vi er eksperter på saksbehandling i de enkelte fagsystemene. I dag er integrasjoner mellom fagsystem og arkiv komplisert og ressurskrevende. Med Visma Flyt Arkiv får dere en frittstående arkivkjerne som leveres ferdig koblet og integrert mot fagsystemene. Vi tar fullt ansvar for dataflyten mellom fagsystemene og den frittstående arkivkjernen. Arkivkjernen er åpen og kan også integreres mot andre leverandørers fagløsninger.

Elektronisk arkiv ikon automatiserte prosesser

Automatiserte prosesser

Med Visma Flyt Arkiv skjer fortsatt all saksbehandling i fagsystemene, men dataen blir automatisk lagret i digitalt arkiv. Dermed slipper saksbehandleren å kopiere, skrive ut og postlegge.

Elektronisk arkiv ikon effektiviserende og verdiskapende

Effektiviserende og verdiskapende

Med Visma Flyt Arkiv trenger en ikke lenger skrive ut en bunke kopier av viktige dokumenter. Bruken av papirkopier begrenses dermed betydelig for kommunen, samtidig som miljøet spares. Med digitalt arkiv minsker risikoen for at sensitiv informasjon skal gå tapt eller havne på avveie betydelig. Søkefunksjonaliteten i løsningen gjør at en sparer mye tid ved at en enkelt får tilgang til informasjonen man trenger der og da.

Utfordringer ved dagens situasjon

I 2010 utga Riksrevisjonen en rapport som avdekket at svakhetene ved elektroniske og papirbaserte arkiver over hele Norge svekker innbyggernes rettssikkerhet. I den forbindelse sa Riksrevisor Jørgen Kosmo:

Situasjonen er særlig kritisk for systemene som brukes til å støtte saksbehandlingen på de ulike fagområdene i kommunesektoren.

Utfordringer kommunene i dag møter er blant annet at det brukes mye tid og ressurser på arkivering og manuelle rutiner. Informasjonen er lite tilgjengelig etter at arkiveringsprosessen er gjennomført, samt at det er en betydelig risiko for at sensitiv informasjon skal gå tapt eller havne på avveie. Dette betyr at en stor del av vår nære historie er i ferd med å bli borte.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.

Kjartan Kleppe profilbilde

Kjartan Kleppe
Salgsansvarlig Visma fagsystemer

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.