Om KS SvarUt

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet. KS SvarUt er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør. KS SvarUt leveres som en skytjeneste fra KS KommIT. KS anbefaler bruk av SvarUt. Se hvordan Digital Post fungerer.

KS SvarUt – digital post til innbyggere og næringsliv

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn
  • KS SvarUt benytter ID-porten
  • Alle fagsystem kan knytte seg opp til KS SvarUt og sende brev fra egen løsning
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet innen en gitt frist og sørger da for at det blir sent som vanlig post

Slik virker KS SvarUt i dag

KS SvarUt ivaretar kravet om samtykke, slik det er satt opp i eForvaltningsforskriften. Det betyr at mottaker kan velge om hun ønsker å motta brev i digital form eller ikke.

KS SvarUt virker slik at når det utgående brevet er ferdigstilt og godkjent i sakarkivsystemet, ekspederes det fra sakarkivsystemet til KS SvarUt (forsendelsesarkivet). KS SvarUt sender brevet videre til Altinn. Gjennom Altinn varsles innbygger og næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. Varslet inneholder lenke til selve brevet. Innbygger/ næringsliv henter opp brevet via den tilsendte lenken.

KS SvarUt håndterer også avvik, og da sendes brevet som papirpost. Avvikene er at posten ikke er lest innen kommunens tidsfrist, at forsendelsen ikke er påført fødselsnummer eller organisasjonsnummer og at mottaker ikke er registrert i Altinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis demovisning

Jeg demonstrere gjerne Visma Flyt Digital Post for deg, direkte via Internett. Du får en gjennomgang av løsningen hvor jeg viser deg hvordan programmet fungerer i praksis. Du er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål i løpet av demonstrasjonen.

Dette er et gratis tilbud, krever ingen spesielle forkunnskaper og er selvsagt helt uforpliktende.

Kjartan Kleppe
Salgsansvarlig Visma fagsystemer

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg for å avtale et tidspunkt som passer.

Vi trenger ditt samtykke.

Har du spørsmål?

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.