Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd. Målgruppen får ikke alltid den oppfølgingen de trenger. Dette skyldes blant annet at ansatte ikke samarbeider i tilstrekkelig grad med andre tjenester og sektorer. BTI-modellen beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer, avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester og instanser som er involvert.

BTI i Tromsø kommune

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen.

I artiklene og videoene under kan du lese mer om Tromsø kommune sitt arbeid med BTI, samt hvordan de tar i bruk nye elektroniske verktøy for å samarbeide på tvers av fagenheter.

Artikler fra bedre tverrfaglig innsats i Tromsø kommune
Les artikler

Artikler fra Tromsø kommune

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Les artiklene under for mer informasjon.
Artikkel om bedre tverrfaglig innsats i Tromsø kommune

Slik tok Tromsø kommune tak i tverrfaglig samhandling

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Les mer

Bedre tverrfaglig innsats for ungdom i Tromsø kommune

Hjelper ungdom før kriminell lavalder

I dag er det god oppfølging av ungdom som har blitt 15 år og over den kriminelle lavalder. Ett av målene med BTI-modellen er å se ungdom før de begår kriminelle handlinger.

Les mer

Forventninger til bedre tverrfaglig innsats i Tromsø kommune

Høye forventninger til BTI-modellen

Forventingene er at et felles verktøy skal skape bedre kommunikasjon, riktig hjelp og kontinuerlig oppfølging av barn og unge. Slik skal Tromsø kommune unngå oppfølgingsbrudd.

Les mer

Bedre tverrfaglig innsats for barn og ungdom i Tromsø kommune

Nå får alle barn og ungdom med særskilte behov hjelp

Individuell plan (IP) er forbeholdt barn og ungdom med omfattende hjelpebehov. Med Stafettloggen får alle med særskilte behov hjelp.

Les mer

Bedre tverrfaglig innsats i skole og fritidsklubber Tromsø kommune

Skole og fritidsklubbene samarbeider

BTI-modellen har ført til faste samarbeidsmøter mellom fritidsklubbene og skolene i Tromsø kommune. Tidligere hadde ikke fritidsklubbene noen tildelt rolle rundt oppfølging av barn og unge.

Les mer

Effektiv arbeidshverdag ved hjelp av bedre tverrfaglig innsats i Tromsø kommune

BTI-modellen effektiviserer arbeidshverdagen

Tidsbesparende verktøy er stikkord. Ingen papirer, ingen påbegynte møtereferat i skuffen og ingen postsendinger. Nå legges møtereferat elektronisk inn under møtene.

Les mer

Video fra Tromsø kommune

Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Se videoene under for mer informasjon.

 

Erfaringer så langt med BTI-modellen (2:09 min)

 

Prosjektleder forteller om sine erfaringer med BTI-modellen (2:24 min)

 

Tilbakemeldinger fra ansatte og brukere (1:39 min)

 

Erfaringer med valg og bruk av elektronisk samhandlingsløsning (4:21 min)

 

Erfaringer med Stafettloggen (2:10 min)

 

Utekontakt forteller om sine erfaringer med BTI-modellen (2:47 min)

 

Helsesøster forteller om sine erfaringer med BTI-modellen (3:12 min)

 

IP koordinator forteller om sine erfaringer med BTI-modellen (5:46 min)

 

Fritidsordningen forteller om sine erfaringer med BTI-modellen (4:40 min)

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen samhandling og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning » 

Support

Online
Gå til Community »

Telefon
Kontakt servicedesk på
telefon 21 49 25 59

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.