Kartleggingsverktøy i PP-tjenesten

Fra papir til digitalt med digitale kartleggingsverktøy

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner for psykometriske tester, helseskjema, livskvalitetsmål, PREM og PROM, etc. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" Word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Visma Flyt PPT. Det betyr at helsepersonell/saksbehandlere administrerer kartleggingene i Visma Flyt PPT. Respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes av en digital prosess.

Tilgjengelige kartlegginger i Visma Flyt PPT

Det er nå mulig å få en trinnvis tilgang til digitale kartleggingsverktøy. De verktøyene som tilbys i den initielle grunnpakken er:

  • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)
    Et mye brukt kartleggingsinstrument som brukes i en helthetlig vurdering av psykopatologi. Dette er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen.
Ta kontakt og få en gjennomgang »
  • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires)
    Et kort spørreskjema for atferdsscreening av barn og ungdom i alderen 3-16.
Ta kontakt og få en gjennomgang »

Flere kartleggingsverktøy vil tilgjengeliggjøres i fremtidige tilleggspakker.

Kontakt oss

Kommunikasjon ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »