Kartleggingsverktøy i PP-tjenesten

Fra papir til digitalt med digitale kartleggingsverktøy

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner for psykometriske tester, helseskjema, livskvalitetsmål, PREM og PROM, etc. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" Word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Visma Flyt PPT. Det betyr at helsepersonell/saksbehandlere administrerer kartleggingene i Visma Flyt PPT. Respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes av en digital prosess.

Tilgjengelige kartlegginger i Visma Flyt PPT

Det er nå mulig å få en trinnvis tilgang til digitale kartleggingsverktøy. De verktøyene som tilbys i den initielle grunnpakken er:

  • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)
    Et mye brukt kartleggingsinstrument som brukes i en helthetlig vurdering av psykopatologi. Dette er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen.
Ta kontakt og få en gjennomgang »
  • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires)
    Et kort spørreskjema for atferdsscreening av barn og ungdom i alderen 3-16.
Ta kontakt og få en gjennomgang »

Flere kartleggingsverktøy vil tilgjengeliggjøres i fremtidige tilleggspakker.

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen oppvekst og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med salg »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet, barnehage eller skole. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »