Elektronisk arkiv fordeler

Visma Flyt Arkiv effektiviserer hele arkiveringsprosessen med elektronisk saksbehandling og leverer ferdige koblinger mellom fagsystem og arkivkjerne. Dermed kan saksbehandler bruke fagløsningene på samme måte som tidligere, mens arkiveringen skjer elektronisk.

Elektronisk arkiv ikon sikkerhet

Elektronisk arkiv i sikker sone

Med Visma Flyt Arkiv får kommunene et trygt og digitalt arkiv i sikker sone. Løsningen er den første og eneste på markedet som er godkjent etter Noark 5 standarden. Visma Flyt Arkiv er en enkel og brukervennlig løsning og erstatter dagens papirarkiv fullt ut. Som en del av løsningen inngår også skanning av inngående dokumenter.

Noark 5 - elektronisk arkiv ikon

Integrert med eksisterende løsninger

Vi er eksperter på saksbehandling i de enkelte fagsystemene. I dag er integrasjoner mellom fagsystem og arkiv komplisert og ressurskrevende. Med Visma Flyt Arkiv får dere en frittstående arkivkjerne som leveres ferdig koblet og integrert mot fagsystemene. Vi tar fullt ansvar for dataflyten mellom fagsystemene og den frittstående arkivkjernen. Arkivkjernen er åpen og kan også integreres mot andre leverandørers fagløsninger.

Elektronisk arkiv ikon automatiserte prosesser

Automatiserte prosesser

Med Visma Flyt Arkiv skjer fortsatt all saksbehandling i fagsystemene, men dataen blir automatisk lagret i digitalt arkiv. Dermed slipper saksbehandleren å kopiere, skrive ut og postlegge.

Elektronisk arkiv ikon effektiviserende og verdiskapende

Effektiviserende og verdiskapende

Med Visma Flyt Arkiv trenger en ikke lenger skrive ut en bunke kopier av viktige dokumenter. Bruken av papirkopier begrenses dermed betydelig for kommunen, samtidig som miljøet spares. Med digitalt arkiv minsker risikoen for at sensitiv informasjon skal gå tapt eller havne på avveie betydelig. Søkefunksjonaliteten i løsningen gjør at en sparer mye tid ved at en enkelt får tilgang til informasjonen man trenger der og da. 

 

 Utfordringer ved dagens situasjon

I 2010 utga Riksrevisjonen en rapport som avdekket at svakhetene ved elektroniske og papirbaserte arkiver over hele Norge svekker innbyggernes rettssikkerhet. I den forbindelse sa Riksrevisor Jørgen Kosmo:

Situasjonen er særlig kritisk for systemene som brukes til å støtte saksbehandlingen på de ulike fagområdene i kommunesektoren.

Utfordringer kommunene i dag møter er blant annet at det brukes mye tid og ressurser på arkivering og manuelle rutiner. Informasjonen er lite tilgjengelig etter at arkiveringsprosessen er gjennomført. I tillegg er det en betydelig risiko for at sensitiv informasjon skal gå tapt eller havne på avveie. Dette betyr at en stor del av vår nære historie er i ferd med å bli borte.

Les mer om Visma Flyt Arkiv »

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59