Visma Descartes

visma-descartes-logo.svg

Norges mest brukte revisjonsprogram

Visma Descartes er et nettbasert revisjons- og metodikkprogram og er brukt av over 2 000 revisorer, det er intuitivt, fleksibelt og lar deg tilpasse metodikk etter eget ønske.

 

Om programmet

Visma Descartes er et markedsledende revisjonsverktøy med skreddersydd malverk for ulike oppdragstyper både i privat og kommunal sektor. Systemet er fleksibelt og lar deg tilpasse metodikk og maler etter eget ønske.

Utviklet av revisorforeningen

Programmet ble utviklet av Den norske Revisorforening og følger revisjonsmetodikken til International Standards on Auditing (ISA). Du kan derfor være trygg på at programmet er av høy kvalitet. Vi samarbeider fortsatt tett med Den norske Revisorforening, som står for det faglige innholdet i Descartes. 

cloudbase-icon.png

100% Nettbasert

Med innlogging på nett slipper du å tenke på installering, lagring og oppdatering. Hvert selskap har sin egen database med daglig sikkerhetskopiering i et sikkert miljø. Programmet er tilgjengelig via nettleser på din PC, nettbrett og mobil. Flere brukere kan jobbe parallelt og ansvarlig revisor har til enhver tid kontroll over hvert team sin fremdrift.

settings-icon.png

Skalerbart & fleksibelt

Visma Descartes kan enkelt tilpasses nasjonale og firmaspesifikke krav, veiledning og maler. Alt fra enkle og små til store og komplekse oppdrag dekkes. Våre kunder bruker løsningen til blant annet revisjon av årsregnskap, kommunalrevisjon og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

quality-icon.png

Alltid høy kvalitet

Visma Descartes følger internasjonale standarder og du kan alltid være sikker på at systemet hjelper deg med revideringen på best mulig måte. Med en sofistikert hjelpefunksjon får du på hver side opp linker til de relevante seksjonene av ISA, nasjonale reguleringer, samt hensikten til den gjeldende seksjonen.

Identifisering av risiko

Revisjon handler i all hovedsak om å identifisere risiko, og det er her styrken til Visma Descartes ligger. Du kan enkelt belyse risikofaktorer og fordele dem til de korresponderende områdene. Alt kan knyttes til transaksjonstyper, kontoer og opplysninger, noe som betyr at programmet vil hjelpe deg med å fokusere innsatsen der hvor risikoen er størst.

 

Priser

Visma Descartes Program
830,- pr måned
Visma Descartes bruker
392,- pr måned
Visma Descartes Lesetilgang
387,- pr. måned

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på chat!