Opplæring med Retail Academy

Økt kunnskap gir økt inntjening

Gi de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb

IT-løsninger i kjeden hjelper butikkansatte og kjedeledelse til å ha oversikt over den daglige driften. Med god opplæring frigjøres tid som kan brukes på kundene og butikken i stedet for interne systemer.

God kvalitet på opplæring og rutiner gir trygge og motiverte medarbeidere. Dine ansatte er din beste ressurs!

 

 E-læring

Vi tilbyr e-læring i samarbeid med Didac AS. Opplæringen er 100 % nettbasert og utvikles slik at det skal være så realistiske som mulig i forhold til praktisk bruk ute i butikk. 

 

Dokumentasjon

Vi starter med en workshop sammen med kjeden der ønsket innhold blir definert.

Vi tilbyr å utarbeide:
• Rutinebeskrivelser
• Brukerdokumentasjon
• Teknisk dokumentasjon

 

Workshop/samling

Vi sørger for forberedelser og gjennomføring av workshop/samling, inkl. materiell. Før samlingen ser vi på ønsket mål og innhold sammen med kunde og i etterkant gjennomføres en evaluering. 

 

Klasseromskurs

Vi tar oss av klargjøring og gjennomføring av kurs, samt kursmateriell. Kurset legges opp i samsvar med deltagernes kunnskapsnivå og ønsket omfang og mål. Gjennomføringen evalueres i etterkant av kurset.

Lyst til å lese litt mer om tjenestene hos Retail Academy?

I denne tjenestebeskrivelsen finner du utfyllende informasjon om alle områdene Retail Academy tilbyr.

Fyll inn din e-postadresse og vi sender
deg vår tjenestebeskrivelse.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Vi hjelper deg med kartlegging og gjennomføring

 
Huk av for tjenestene du er interessert i:
 
Kommentar:
Fyll inn din e-postadresse:*

Her er noen av fordelene med Retail Academy:

  • Få god oversikt over kunnskapsnivået i kjeden
  • Sikre oppdatert opplæring - hver gang
  • Sikre kvalitet og lik opplæring til alle
  • Redusere merarbeid i hele kjeden

Send oss en forespørsel ved å fylle ut skjema. Vi tar kontakt med utfyllende beskrivelse av tjenesten eller et tilbud som er tilpasset dine behov.    

 

 

Alle våre produkter og tjenester innen retail