Opplæring med Retail Academy

Økt kunnskap gir økt inntjening

Gi de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb

IT-løsninger i kjeden hjelper butikkansatte og kjedeledelse til å ha oversikt over den daglige driften. Med god opplæring frigjøres tid som kan brukes på kundene og butikken i stedet for interne systemer.

God kvalitet på opplæring og rutiner gir trygge og motiverte medarbeidere. Dine ansatte er din beste ressurs!

 

 E-læring

Vi tilbyr e-læring i samarbeid med Didac AS. Opplæringen er 100 % nettbasert og utvikles slik at det skal være så realistiske som mulig i forhold til praktisk bruk ute i butikk. 

 

Dokumentasjon

Vi starter med en workshop sammen med kjeden der ønsket innhold blir definert.

Vi tilbyr å utarbeide:
• Rutinebeskrivelser
• Brukerdokumentasjon
• Teknisk dokumentasjon

 

Workshop/samling

Vi sørger for forberedelser og gjennomføring av workshop/samling, inkl. materiell. Før samlingen ser vi på ønsket mål og innhold sammen med kunde og i etterkant gjennomføres en evaluering. 

 

Klasseromskurs

Vi tar oss av klargjøring og gjennomføring av kurs, samt kursmateriell. Kurset legges opp i samsvar med deltagernes kunnskapsnivå og ønsket omfang og mål. Gjennomføringen evalueres i etterkant av kurset.

Lyst til å lese litt mer om tjenestene hos Retail Academy?

I denne tjenestebeskrivelsen finner du utfyllende informasjon om alle områdene Retail Academy tilbyr.

Fyll inn din e-postadresse og vi sender
deg vår tjenestebeskrivelse.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Vi hjelper deg med kartlegging og gjennomføring

Ta kontakt!

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Her er noen av fordelene med Retail Academy:

  • Få god oversikt over kunnskapsnivået i kjeden
  • Sikre oppdatert opplæring - hver gang
  • Sikre kvalitet og lik opplæring til alle
  • Redusere merarbeid i hele kjeden

Send oss en forespørsel ved å fylle ut skjema. Vi tar kontakt med utfyllende beskrivelse av tjenesten eller et tilbud som er tilpasset dine behov.    

 

 

Alle våre produkter og tjenester innen retail