Retailtrender 2015
De 6 viktigste retailtrendene
Retailtrender

Retailtrender 2015

Trender for retailbransjen 2015

Visma Retail og Dagens Handel har oppsummert
de viktigste iakttagelsene fra NRF Big Show 2015
i 6 retailtrender. Disse kommer til å ha stor betydning
for detaljhandelen nå og fremover. 

Last ned retailtrendene her.