Kassasystemlova
Lov om krav til kassasystem
Kassasystemlova

Kassasystemlova

Kassasystemlova

Stortinget vedtok i 19. juni 2015 en ny
lov om kassesystem, Kassasystemlova,
for å bekjempe skatte- og
avgiftsunndragelser. 

Les mer her.