Last ned og les deg opp

Her finner du informasjon om lover, regler og annet som har betydning for våre kunder og produktene vi leverer, samt alle våre produktark og tjenestebeskrivelser.

Oppdatert 12. januar: Kassasystemlova

Forskriften er klar!

Visma Retail gjennomgår forskriften som ble publisert 21. desember 2015 og som i større grad enn selve loven regulerer bruken av kasseapprater. 

Vi sørger for at våre systemer er klare for salg og oppgradering i henhold til forskriften i god tid før loven trer i kraft.
For oppgradering gjelder 31.12.2018 og for salg av nye systemer fra 31.12.2016. 

Klikk her for å lese mer
I stor grad følger våre systemer allerede i dag forskriften, men noen endringer er verdt å merke seg: 

Følgende funksjoner utgår: 
- Treningssalg
- Utskrift av mer enn 1 bongkopi
- Valgfri kvitteringsutskrift (vi vil jobbe for at elektronisk kvittering er dekkende for dette) 

Følgende vil endres: 
- X- og Z-rapporter 
- Krav til kvittering og merking av denne som "Salgskvittering"

Vi kommer til å informere alle kunder om de praktiske endringene dette får, samt når og hvordan løsningen støtter ny lov og forskrift. 

Følg med oss, vi kommer med informasjon fortløpende om de praktiske endringene som gjennomføres i våre systemer. 

Publisert desember 2015:

Stortinget vedtok i 19. juni 2015 en ny lov om kassesystem, Kassasystemlova, for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser.

Visma Retail ser positivt på regulering av kassesystemer da dette er med på å sikre kundene kvalitet i leveranse fra sin leverandør. 

Loven har, slik den p.t. er utformet, ingen påvirkning på kassesystemer levert av Visma Retail da vi i dag oppfyller alle lovkrav i selve systemet. 


Innhold i loven


Krav til system:
Loven stiller først og fremst krav til leverandører av kassesystemer om hvordan identifisering og dokumentasjon skal foregå. Dette kommer spesielt frem i §3 (1), andre setning, som lyder: 

"Opplysingar om modell, type og versjon av kassasystemet, med ID-nummeret til kassasystemet, skal vere lett tilgjengeleg."

Loven stiller også krav til systemdokumentasjon i §3 (2): "Det skal finnast ei systemskildring av oppbygginga til kassasystemet og alle funksjonane i systemet. Systemskildringa skal følgje med kassasystemet ved sal, utleige eller utlån."

Hvordan dokumentasjon i praksis skal distribueres (fysisk eller elektronisk) og hvordan merking skal fremgå, vil Visma Retail komme tilbake til etter dialog med Finnansdepartementet som ikke har fastsatt dette enda.  

Punkter i loven med spesifikke krav til leverandør 
§ 4 Bistand og plikt til utlevering av programvare mv.
Paragrafen beskriver leverandøren skal gi skattekontoret bistand til innsyn i kassasystemet og tilgang til systemdokumentasjon, servicemanual og kildekode dersom en situasjon skulle tilsi at dette er nødvendig.

§ 5.Produktfråsegn 
Visma Retail er pålagt å lage en produkterklæring som forteller myndighetene at Visma Retail oppfyller kravene i §3 og eventuelle forskrifter til loven. 

Denne erklæringen skal også følge med kassesystemer, levert etter lovens ikrafttredelse, ved salg, uteleie eller utlån. 

Øvrige punkter i loven 
Forøvrig regulerer loven håndtering av avvik og muligheten til å utferdige forskrift for ytterligere krav. Det er forventet at Finansdepartementet vil lage en forskrift som regulerer krav til kassesystem ytterligere, da loven i dag ikke regulerer dette i den detalj høringene og forarbeidene til loven la opp til. Dette vil kunne medføre enkelte endringer i våre kassesystem.

Gjennomføring og frister
Loven trer i kraft 1.1.2017 mens fristen for eventuelle oppgraderinger for eksisterende kunder ikke er før 1.1.2019. 
Dette gjelder med unntak av nye butikker med egne org nr. etter 1.1.2017. 

Visma Retail vil holde kontakten med myndighetene og sørge for at alle våre kunder og partnere får informasjon om utviklingen og påvirkningen ny kasselov vil få i praksis. 

Linker:
Klikk her for å lese forskriften
Klikk her for å lese loven 
Klikk her for å lese pressemeldingen fra Finansdepartementet

Retailtrender 2017

Visma Retail og Virke har oppsummert de viktigste iakttagelsene fra NRF Big Show 2017.

 

 

  

 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Retailtrender 2016

Visma Retail, Virke og Dagens Handel har oppsummert de viktigste iakttagelsene fra NRF Big Show 2016.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Retailtrender 2015

Visma Retail og Dagens Handel har oppsummert de viktigste iakttagelsene fra NRF Big Show 2015.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

HUI Rapport 2014

HUI Research har på oppdrag for Visma Retail i Sverige hentet fram en rapport med temat "Mobila shoppinglösningar och mobilitet i detaljhandeln." Les om hvordan mobil handel ser ut idag, hvilket behov som finnes samt hvordan framtiden ser ut for detaljhandelen.

"Mobila shoppinglösningar executive summary"

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

"Mobile handleløsninger - Whitepaper"

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

"Mobila shoppinglösningar och mobilitet i detaljhandeln"

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Visma Retail Suite produktark

Les mer om vår løsning for større kjeder i retailbransjen med alt fra enkle til komplekse behov. 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Visma RS POS produktark

Bruk en og samme kasseløsningen i hele butikken, og endre den etter behov. 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Visma Pharma Suite

Resepthåndterings- og butikkdataløsningen som moderniserer apotekene, last ned produktark her. 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Silent Touch produktark

Silent Touch - kasseløsningen der du ikke trenger å bruke tastatur.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

MobilePay produktark

Den optimale løsningen for mobilbetaling i butikk.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Retail Academy

Behov for e-læring, dokumentasjon, kurs eller workshop? Les mer om tjenestene Retail Academy tilbyr.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Prosjektledelse

Prosjektledere med lang erfaring innen retail. Last ned beskrivelsen, se hva vi kan bistå med.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Applikasjonsforvaltning

Vi kan ta ansvar for hele din retailløsning. Last ned beskrivelsen for å se vårt brede spekter av tjenester.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Checkpoint

Pris, informasjon, kampanjer og mye mer.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

ESL

Endre prisen i hele butikken
på sekunder.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Kundelojalitet

Bli synlig i mengden og bli kjent med din kunde!

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Konsulent

Konsulenter med lang erfaring og tyngde innen retailmarkedet. Last ned og se hva du kan bruke oss til.

Alle våre produkter og tjenester innen retail

Kontaktskjema

Vi hjelper deg gjerne. Fyll ut skjema og vi kontakter deg.
Du kan også kontakte oss på telefon: 33 34 94 00

Navn:
Firma:
E-post: *
Telefon: *
Melding:*