Millennialsrapport

En undersøkelse om millennials' forhold til lojalitet i norsk retail

De har vokst opp i en digital verden hvor internettilkobling er like viktig og vanlig som strøm og vann. De forholder seg til både medier og merkevarer på helt andre måter enn generasjonene før dem. Hvordan lage kundeklubber som kommuniserer godt med millennials?

Vår rapport er basert på en undersøkelse utført i samarbeid med Kantar TNS (tidl. TNS Gallup) og gir deg som retailer verdifull innsikt.

 

Hva er millennials?

Millennials er personer født i 1980 eller senere, hvilket betyr at de nå er mellom 16 og 36 år gamle. Aldersspennet omfatter skoleelever, studenter, husstander uten barn, og småbarnsfamilier. De er i livsfaser hvor mye endres og besluttes, og mange planer legges. 

Dette er noe av det du kan lese mer om i rapporten:

  • Millennials bruk av teknologi og medier
  • Deres forhold til kunde- og lojalitetsklubber
  • Hvilke ønsker og forventninger millennials har til kundeklubber
  • Deres meninger om deling av data
  • Hvordan de forholder seg til belønninger fra kundeklubber

Hvorfor er det viktig å fokusere på millennials?

Millennials utgjør en stor og viktig kundegruppe for svært mange virksomheter. Undersøkelsen tar for seg hvordan denne målgruppen opplever kundelojalitet og kundeklubber i det norske markedet. Rapporten tar også for seg hvordan denne generasjonen bruker teknologi og medier, og ser dette opp mot såkalte non-millennials.

Millennials er ikke den mest kjøpesterke gruppen akkurat nå, men om noen få år vil de være der og da er det viktig at du som retailer har fulgt med i timen og tilpasset dine lojalitetsløsninger og kundeklubber til nettopp denne målgruppen.

Vår rapport byr på anbefalinger for hvordan du bør legge opp kundeklubben for å kommunisere best mulig med denne målgruppen. Les mer om kundelojalitet og last ned vårt produktark her.

Ønsker du mer informasjon om Millennialsrapporten?
Fyll ut skjema nedenfor.

 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.