Kassasystemlova

Den nye kassasystemlova trådde i kraft 1. januar i år. De viktigste årsakene til at kassasystemlova ble innført er for å redusere svart omsetning og svinn, og da spesielt i bransjer med kontantsalg. De nye reglene vil dessuten sørge for at det blir vanskeligere å manipulere kassasystemer for å unndra skatt og avgifter. I tillegg er regulering av kassasystemer med på å sikre kvaliteten i alle ledd – fra leverandør til kunde.

Samtlige av våre POS- og kasseløsninger oppfyller de nye kravene og er sertifisert av skattedirektoratet. 

For nye system kjøpt etter 1. januar 2017 er loven gjeldende, mens den for oppgraderinger gjelder fra 1. januar 2019. 

Lurer du på noe rundt loven? Ta kontakt!

Trenger du ny løsning? Her er noen forslag:

Silent Touch

Funksjonsrik og enkel løsning

  • Hurtig i bruk
  • God ergonomi
  • Maskinvare for alle forhold

Med Silent Touch trenger du ikke bruke tastatur, men kan bruke berøringsskjerm.

 Sjekk ut Silent Touch her

RS POS

Samme løsning - flere modus

  • Selvbetjent
  • Mobil
  • Bemannet

Se på utsjekkspunktet med nye øyne og tilpass punkter etter behov og kundestrøm i butikken. 

Sjekk ut RS POS her

Wallmob

iPad-kasse i skyen

  • Mobil iPad-kasse
  • Ta betalt ute i butikken
  • Unik handleopplevelse

Med en mobil kasse i tabletform, med tilgang til backofficesystemet, kan fokus ligge på kunde.  

Sjekk ut Wallmob her

Endringer i loven det er verdt å merke seg

Følgende funksjoner utgår: 
- Treningssalg
- Utskrift av mer enn 1 bongkopi
- Valgfri kvitteringsutskrift 

Følgende vil endres: 
- X- og Z-rapporter 
- Krav til kvittering og merking av denne som "Salgskvittering"


Innhold i loven

Krav til system:
Loven stiller først og fremst krav til leverandører av kassesystemer om hvordan identifisering og dokumentasjon skal foregå. Dette kommer spesielt frem i §3 (1), andre setning, som lyder: 

"Opplysingar om modell, type og versjon av kassasystemet, med ID-nummeret til kassasystemet, skal vere lett tilgjengeleg."

Loven stiller også krav til systemdokumentasjon i §3 (2): "Det skal finnast ei systemskildring av oppbygginga til kassasystemet og alle funksjonane i systemet. Systemskildringa skal følgje med kassasystemet ved sal, utleige eller utlån."

Punkter i loven med spesifikke krav til leverandør 
§ 4 Bistand og plikt til utlevering av programvare mv.
Paragrafen beskriver leverandøren skal gi skattekontoret bistand til innsyn i kassasystemet og tilgang til systemdokumentasjon, servicemanual og kildekode dersom en situasjon skulle tilsi at dette er nødvendig.

§ 5.Produktfråsegn 
Visma Retail er pålagt å lage en produkterklæring som forteller myndighetene at Visma Retail oppfyller kravene i §3 og eventuelle forskrifter til loven. Samtlige av våre POS- og kasseløsninger oppfyller de nye kravene og er sertifisert av skattedirektoratet. 

Denne erklæringen skal også følge med kassesystemer, levert etter lovens ikrafttredelse, ved salg, uteleie eller utlån. 

Gjennomføring og frister
Loven trådde i kraft 1.1.2017 mens fristen for eventuelle oppgraderinger for eksisterende kunder ikke er før 1.1.2019. 
Dette gjelder med unntak av nye butikker med egne org nr. etter 1.1.2017. 


Linker:
Klikk her for å lese forskriften
Klikk her for å lese loven 
Klikk her for å lese pressemeldingen fra Finansdepartementet

Alle våre produkter og tjenester innen retail

Kontaktskjema

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.