Tilleggsmoduler

GAT - Skreddersy din løsning med et utvalg av tilleggsmoduler

Har du spørsmål?
planer icon

GAT kjernemodul har standardfunksjonaliteten du trenger

Løsningen til en effektiv arbeidsdag

 • Vikaradministrasjon - effektiv vikarhåndtering som tillater bestilling eller oppdekking av ledige vakter
 • Arbeidsplanlegging - de funksjonene du trenger for å lage avanserte arbeidsplaner
 • Lov- og avtaleverk - tilpasset det offentlige regelverket
 • Kompetanse - registrér riktig kompetanse på dine ansatte, og få oversikt og varsling dersom det mangler kritisk kompetanse på en vakt
 • Automatisk lønnsberegning
 • Vaktbok - en oversiktskalender der du ser all informasjon som er registrert per ansatt. Her registreres blant annet fravær, forskjøvet vakt, overtid, vaktbytter
 • Påminnelser - leder får informasjon når ting skal følges opp
 • Rapporter
planer icon

Planlegging

Avansert arbeidsplanlegging gjort enklere

 • Arbeidsplangenerator - automatisk generering av arbeidsplaner som er lovlig i forhold til norske arbeidstidsregler, enkel i bruk og imøtekommer virksomhetens krav
 • Kapasitetsplanlegging - hjelper å finne ut om det er tilstrekkelige ressurser med tilgjengelig kompetanse slik at planleggingen er i balanse
 • Oppgaveplanlegging - lag gode og riktige arbeidsplaner som gjenspeiler behovet for å løse spesifikke oppgaver
 • Tildel oppgaver til rett tid, med rett kompetanse
 • Ønskeplan - fleksibel arbeidsplanordning som kombinerer arbeidsgivers og ansattes behov
 • Heltidsmodul - hjelper deg å lage større og mer attraktive stillinger, og dermed reduserer uønsket deltid
 • Grovplan - lag en overordnet plan for å verifisere hvilke ressurser man har tilgjengelig i et lengre perspektiv
styrning icon

Styring

Struktur og kontroll gir god oversikt

 • Ansattportalen MinGat - ansattes egen portal for informasjon om registreringer knyttet til eget arbeidsforhold. Ansatte kan blant annet forespørre om bytte av vakter og avspasering, registrere ekstraarbeid og se antall feriedager.
 • Fleksitid - hold elektronisk oversikt over inn- og utregistrering av arbeidstid. Kan gjøres på ulike måter avhengig av den enkelte kundes ønsker og behov via web, sms/mobilapp eller terminal.
 • Integrasjon Exchange/ Outlook - registreringer og endringer av vakter i vaktboken sendes direkte til brukerens Outlook kalender
 • Webvisninger - web-visning av Gat data uten pålogging.
 • Fraværsoppfølging (IA) - følg sykefraværet på en strukturert måte.
 • Timeregistrering på prosjekt - komplett oversikt av planlagt arbeidstid og fravær når man foretar registrering av timer på prosjekt og aktivitet.
 • Mobil/ 2-veis sms - mobiltilpasset løsning gjør at ansatte kan søke og motta informasjon via sms og applikasjon. Denne funksjonaliteten gjør det enkelt for deg som leder å nå dine ansatte og vikarer når du vil, der du er.
styrning icon

Rapportering og analyse

Kontroll på kostnadene

 • GAT analyse - analyse av HR data gir deg kontinuerlig oppfølging av viktige fokusområder, konsekvent håndtering av avvik, og konsistent beslutningsgrunnlag.
 • Personal- og ressursstyring - metodikk og måltall for å sammenligne planlagt budsjett opp mot faktisk resultat.
 • EFO - budsjetterings- og styringsverktøy som hjelper deg med grunnlagstall i budsjettarbeidet og styring av de variable lønnskostnadene.
 • Medarbeiderundersøkelser - PULS funksjonaliteten hjelper deg i arbeidet i/av å måle og kartlegge forbedringsarbeid i organisasjonen.

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.

Er du allerede bruker av Gat og har behov for brukerstøtte?
Ta kontakt med din lokale systemforvalter.

Gjelder henvendelsen support?
Ta kontakt på e-post support.gat@visma.com eller telefon 45 46 39 10

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.