Tilleggsmoduler

GAT - Skreddersy din løsning med et utvalg av tilleggsmoduler

Har du spørsmål?
planer icon

GAT kjernemodul har standardfunksjonaliteten du trenger

Løsningen til en effektiv arbeidsdag

 • Vikaradministrasjon - effektiv vikarhåndtering som tillater bestilling eller oppdekking av ledige vakter
 • Arbeidsplanlegging - de funksjonene du trenger for å lage avanserte arbeidsplaner
 • Lov- og avtaleverk - tilpasset det offentlige regelverket
 • Kompetanse - registrér riktig kompetanse på dine ansatte, og få oversikt og varsling dersom det mangler kritisk kompetanse på en vakt
 • Automatisk lønnsberegning
 • Vaktbok - en oversiktskalender der du ser all informasjon som er registrert per ansatt. Her registreres blant annet fravær, forskjøvet vakt, overtid, vaktbytter
 • Påminnelser - leder får informasjon når ting skal følges opp
 • Rapporter
planer icon

Planlegging

Avansert arbeidsplanlegging gjort enklere

 • Arbeidsplangenerator - automatisk generering av arbeidsplaner som er lovlig i forhold til norske arbeidstidsregler, enkel i bruk og imøtekommer virksomhetens krav
 • Kapasitetsplanlegging - hjelper å finne ut om det er tilstrekkelige ressurser med tilgjengelig kompetanse slik at planleggingen er i balanse
 • Oppgaveplanlegging - lag gode og riktige arbeidsplaner som gjenspeiler behovet for å løse spesifikke oppgaver
 • Tildel oppgaver til rett tid, med rett kompetanse
 • Ønskeplan - fleksibel arbeidsplanordning som kombinerer arbeidsgivers og ansattes behov
 • Heltidsmodul - hjelper deg å lage større og mer attraktive stillinger, og dermed reduserer uønsket deltid
 • Grovplan - lag en overordnet plan for å verifisere hvilke ressurser man har tilgjengelig i et lengre perspektiv
styrning icon

Styring

Struktur og kontroll gir god oversikt

 • Ansattportalen MinGat - ansattes egen portal for informasjon om registreringer knyttet til eget arbeidsforhold. Ansatte kan blant annet forespørre om bytte av vakter og avspasering, registrere ekstraarbeid og se antall feriedager.
 • Fleksitid - hold elektronisk oversikt over inn- og utregistrering av arbeidstid. Kan gjøres på ulike måter avhengig av den enkelte kundes ønsker og behov via web, sms/mobilapp eller terminal.
 • Integrasjon Exchange/ Outlook - registreringer og endringer av vakter i vaktboken sendes direkte til brukerens Outlook kalender
 • Webvisninger - web-visning av Gat data uten pålogging.
 • Fraværsoppfølging (IA) - følg sykefraværet på en strukturert måte.
 • Timeregistrering på prosjekt - komplett oversikt av planlagt arbeidstid og fravær når man foretar registrering av timer på prosjekt og aktivitet.
 • Mobil/ 2-veis sms - mobiltilpasset løsning gjør at ansatte kan søke og motta informasjon via sms og applikasjon. Denne funksjonaliteten gjør det enkelt for deg som leder å nå dine ansatte og vikarer når du vil, der du er.
styrning icon

Rapportering og analyse

Kontroll på kostnadene

 • GAT analyse - analyse av HR data gir deg kontinuerlig oppfølging av viktige fokusområder, konsekvent håndtering av avvik, og konsistent beslutningsgrunnlag.
 • Personal- og ressursstyring - metodikk og måltall for å sammenligne planlagt budsjett opp mot faktisk resultat.
 • EFO - budsjetterings- og styringsverktøy som hjelper deg med grunnlagstall i budsjettarbeidet og styring av de variable lønnskostnadene.
 • Medarbeiderundersøkelser - PULS funksjonaliteten hjelper deg i arbeidet i/av å måle og kartlegge forbedringsarbeid i organisasjonen.

Dersom du allerede er bruker av Gat og har behov for brukerstøtte, ta kontakt med din lokale systemforvalter.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg

Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt med support.gat@visma.com eller på telefon 45 46 39 10

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.