Timeliste

Våre systemer for timeregistrering og ressursplanlegging er fleksible og funksjonsrike. Få kontroll på timene med verktøy fra Visma.

Se våre løsninger

Vi effektiviserer dine arbeidsprosesser

Timelister kan være tidkrevende og komplisert arbeid både for ansatt og leder. I virksomheter hvor de ansatte arbeider i flere skift-, turnus eller rotasjonsordninger øker kompleksiteten ytterligere.

Med våre løsninger for ressursplanlegging får du funksjonaliteten du trenger for automatiserer de kompliserte prosessene. Effekten er reduserte kostnader og høyere datakvalitet, med mindre manuelt arbeid.

Våre løsninger

Fleksible og funksjonsrike system for timeregistrering og ressursplanlegging.

Rådgivning

Få maks ut av ditt ressursstyringssystem med skreddersydde tjenester.

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.

Våre systemer sikrer god ressursplanlegging

Sjekk ut mulighetene her