To kollegaer på personal som tar en kaffepause

Personalhåndtering på halve tiden

Med ressursstyringssystem fra Visma får dine ansatte bedre oversikt over egne timer og kan enklere planlegge sin egen tilgjengelighet.

Se våre løsninger

Vi effektiviserer dine arbeidsprosesser

Fornøyde medarbeidere er en nøkkelfaktor for å lykkes. Ved å involvere de ansatte i planleggingsprosessen, gir du dem muligheten til å påvirke og styre sin egen arbeidssituasjon. Slik får alle en mer fleksibel arbeidshverdag, samtidig som du får bedre oversikt og kontroll.

Våre løsninger for ressursplanlegging sikrer bedre kommunikasjonsflyt mellom leder og medarbeidere. Systemene er funksjonsrike og gir leder og medarbeider muligheten til å kommunisere via både mobil, pc og nettbrett. I tillegg er det tilrettelagt for direkte kommunikasjon mellom medarbeidere, og som leder trenger du ikke være involvert i all logistikk rundt vaktbytte og vaktønsker.

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid.

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.

Rådgivning

Få maks ut av ditt ressursstyringssystem med skreddersydde tjenester.

Våre systemer sikrer god ressursplanlegging

Sjekk ut mulighetene her