Ansatt som arbeider med ressursplanlegging fra hjemmekontor

Vi effektiviserer dine arbeidsprosesser

Ressursplanlegging kan ofte oppleves som både tidkrevende og frustrerende. Med våre løsninger kan du forenkle og effektivisere arbeidshverdagen for dine ansatte samtidig som du optimaliserer driften av virksomheten.

Finn løsningen som passer din bedrift

Få full oversikt over all ressursbruk i virksomheten

Våre system for ressursplanlegging håndterer alle former for skift og turnus. Løsningene sikrer totaloversikten du trenger over tilgjengelige ressurser, og forenkler oppfølgingen av daglig arbeidstid. Du får raskt oversikt over hvilke lønnskonsekvenser de ulike vikarene vil utløse, og hvorvidt de utløser overtid eller ikke. Du vil dermed få bedre styring av personalkostnadene og kan utarbeide den mest lønnsomme arbeidsplanen.

Systemene vil også sikre at lov og avtaleverk er ivaretatt. Du varsles før du tildeler en vakt til en som er i risikosonen for å bryte arbeidstidsbestemmelsene.

Les mer om arbeidsplan her

La de ansatte planlegge sin egen tilgjengelighet

Våre løsninger for ressursstyring tilrettelegger informasjon slik at ansatte og vikarer kan holde seg oppdatert på eget arbeidsforhold. Alt av arbeidsplan, vaktoversikt, timelister, avspasering, ferie og fravær er til en hver tid oppdatert.

Løsningene gjør det også mulig for vikarer å «shoppe» egne vakter. De melder interesse på web, og kommunikasjon mellom leder og ansatt skjer enkelt via app, SMS og mail. Når en har fått tildelt vakter, oppdateres egen arbeidsplan automatisk.

Finn ut mer om personalhåndtering

Økt kvalitet og spart tid

Våre systemer for ressursplanlegging kan sømløst integreres med din virksomhets kjernesystemer som lønn og HR. Når vaktene er gjennomført havner timene automatisk i timelisten, riktig beregnet og integrert til lønnssystemet. Ved å gjenbruke data og unngå manuell dobbeltregistrering, minimerer man også feilkilder.

Les mer om timelister

Hold orden på virksomhetens nøkkeltall

Våre løsninger tilbyr styringsverktøy som gjør det enkelt å samle data på tvers av organisasjonen. Med tilpassede rapporter i sanntid kan du enklere fange opp avvik på et tidlig tidspunkt. Du får kontrollen og innsikten du trenger for å optimalisere driften av din bedrift.

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid.

Rådgivning

Få maks ut av ditt ressursstyringssystem med skreddersydde tjenester.

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.