Årsoppgjøret er i endring, noe som innebærer overgang til Visma Periode & År for deg som benytter Finale Årsoppgjør eller Total Årsoppgjør i dag.