Pakkene inkluderer

Ulike type kunder med ulike behov?
Kombinér pakker etter ønsket funksjonalitet. Sett sammen din totalpakke og få oppgitt pris med vår priskalkulator nedenfor.

Fritt antall brukere
Pris gjelder per firma/mnd. Du kan opprette så mange brukere du vil og spre arbeidsmengden på flere.

Prisen inkluderer

Support
Epost og chat i løsningen med interaktive guider.

Opplæring
Digitale kurs og innebygde interaktive guider

Enkel datakonvertering
fra Visma Finale årsoppgjør og Visma Total årsoppgjør

Drift og vedlikehold
Utnytt fordelene med 100% sky

 

Visma Periode & År

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister

Hvem passer denne pakken for?

Visma Periode & År

Årsoppgjør Pluss

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister

Pluss

 • Avstemming og dokumentasjon (År)
 • Automatiske kontroller (År)
 • Sjekklister (GRFS) (År)

Hvem passer denne pakken for?

Visma Periode & År

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode)
 • Automatiske kontroller (Periode)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode)

Hvem passer denne pakken for?

Anbefales

Visma Periode & År

Komplett

Årsoppgjør pluss

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode & År)
 • Automatiske kontroller (Periode & År)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode & År)

Hvem passer denne pakken for?

 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Årsoppgjør

All funksjonalitet du trenger for å gjennomføre et komplett årsoppgjør.

 • Passer for klienter du kun skal ta årsoppgjør på
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Årsoppgjør pluss

All funksjonalitet du trenger for årsoppgjøret. I tillegg får du avstemmingsfunksjonalitet for årsoppgjørsperioden.

 • Passer for klienter du skal foreta årsoppgjør på, og som kun har behov for årlig avstemming. Det kan f.eks. være mindre klienter med få transaksjoner.
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Periodeavslutning

Inneholder funksjonalitet for periodeavslutning/avstemming periodevis.

 • Passer for klienter som kun trenger avstemmingsfunksjonalitet der årsoppgjøret foretas av andre eller i et annet system.
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Komplett

Dette er totalpakken som gir deg all funksjonalitet du trenger for årsoppgjøret, i tillegg til at du får avstemmingsfunksjonalitet både årlig og periodevis.

 • Passer for klienter som ønsker å ta i bruk hele pakken, og gir deg mulighet til å spre arbeidsmengden utover året.
 
X

Slik fungerer priskalkulatoren

Prisen på Visma Periode & År avhenger av antall firma du har per pakke. Jo flere firma - jo lavere pris per pakke. Det er derfor viktig at du legger inn et realistisk antall firma per pakke for å få korrekt beregnet pris.

De ulike prisnivåene er følgende (Antall firma):

 • 1-5
 • 6-25
 • 26-50
 • 51-100
 • 101-500
 • 501-1500
 • 1501+
 
X

Slik faktureres du:

Nedenfor følger en forklaring av hvordan du faktureres på hver enkelt pakke.

Årsoppgjør:

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap. Vi sender faktura i september med månedspris * 12.

Årsoppgjør pluss:

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap. Vi sender faktura i september med månedspris * 12.

Periodeavslutning:

Du faktureres etterskuddsvis hver måned.

Komplett:

Pakken består i praksis av “Årsoppgjør pluss” og “Periodeavslutning”. Du faktureres derfor løpende etterskuddsvis hver måned for “Periodeavslutning” og årlig etterskuddsvis for “Årsoppgjør pluss” basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap.

Antallet aktiverte klienter på “Komplett-pakken” må stemme overens med antallet innsendte skattemeldinger fra klienter på “Komplett” for at volumrabatten skal bli riktig.

Faktura

Du mottar én samlefaktura for alle klientene du har satt opp i klientoversikten. Grunnlag for effektiv viderefakturering kan du få ved å logge inn i Visma Partner Insights (VPI). Har du ikke tilgang til VPI, ta kontakt her. Tilgang til VPI faktureres månedlig etterskuddsvis per bruker. Trenger du hjelp til hvordan ta i bruk Visma Partner Insights, se webinar her. Pris for VPI finnes her.

 
Slik fungerer priskalkulatoren
Slik faktureres du

Har du spørsmål, eller er du klar til å bestille?

Du kan også kontakte oss direkte på chatten nede til høyre på siden.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Se webinar om Periode & År

Jeg er klar til å bestille

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.