Visma Periode & År

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister
 • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Hvem passer denne pakken for?

Visma Periode & År

Årsoppgjør Pluss

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister
 • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Pluss

 • Avstemming og dokumentasjon (År)
 • Automatiske kontroller (År)
 • Sjekklister (GRFS) (År)

Hvem passer denne pakken for?

Visma Periode & År

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode)
 • Automatiske kontroller (Periode)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode)

Hvem passer denne pakken for?

Anbefales

Visma Periode & År

Komplett

Årsoppgjør pluss

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister
 • Skattemelding for lønnstakere og pensjonister

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode & År)
 • Automatiske kontroller (Periode & År)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode & År)

Hvem passer denne pakken for?

 

Prisendring 1. januar 2024

Pakkene inkluderer

Ulike type kunder med ulike behov?
Kombinér pakker etter ønsket funksjonalitet. Sett sammen din totalpakke og få oppgitt pris med vår priskalkulator nedenfor.

Fritt antall brukere
Pris gjelder per firma/mnd. Du kan opprette så mange brukere du vil og spre arbeidsmengden på flere.

Prisen inkluderer

Support
Epost og chat i løsningen med interaktive guider.

Opplæring
Digitale kurs og innebygde interaktive guider

Godt verktøy for datakonvertering
fra Visma Finale årsoppgjør og Visma Total årsoppgjør

Drift og vedlikehold
Utnytt fordelene med 100% sky

 
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Årsoppgjør

All funksjonalitet du trenger for å gjennomføre et komplett årsoppgjør.

 • Passer for klienter du kun skal ta årsoppgjør på
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Årsoppgjør pluss

All funksjonalitet du trenger for årsoppgjøret. I tillegg får du avstemmingsfunksjonalitet for årsoppgjørsperioden.

 • Passer for klienter du skal foreta årsoppgjør på, og som kun har behov for årlig avstemming. Det kan f.eks. være mindre klienter med få transaksjoner.
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Periodeavslutning

Inneholder funksjonalitet for periodeavslutning/avstemming periodevis.

 • Passer for klienter som kun trenger avstemmingsfunksjonalitet der årsoppgjøret foretas av andre eller i et annet system.
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Komplett

Dette er totalpakken som gir deg all funksjonalitet du trenger for årsoppgjøret, i tillegg til at du får avstemmingsfunksjonalitet både årlig og periodevis.

 • Passer for klienter som ønsker å ta i bruk hele pakken, og gir deg mulighet til å spre arbeidsmengden utover året.
 
X

Slik fungerer priskalkulatoren

Prisen på Visma Periode & År avhenger av antall firma du har per pakke. Jo flere firma - jo lavere pris per pakke. Det er derfor viktig at du legger inn et realistisk antall firma per pakke for å få korrekt beregnet pris.

De ulike prisnivåene er følgende (Antall firma):

 • 1-5
 • 6-25
 • 26-50
 • 51-100
 • 101-500
 • 501-1500
 • 1501+
 
X

Slik faktureres du:

Husk at dersom du er eksisterende Finale eller Total kunde så gjelder følgende overgangsordning uavhengig av hvilken pakke du gjelder.

Nedenfor følger en forklaring av hvordan du faktureres på hver enkelt pakke.

Årsoppgjør:

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding, årsregnskap eller grunnlagsdata. Vi sender faktura i september med månedspris * 12. Dette gjelder også innsending av skattemelding for lønnstaker/pensjonist (privatperson uten næring).

Årsoppgjør pluss:

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding, årsregnskap, aksjonærregisteroppgave eller grunnlagsdata*. Vi sender faktura i september med månedspris * 12.

Periodeavslutning:

Du faktureres etterskuddsvis per mnd basert på antallet firma du har aktivert på pakken.

Komplett:

Pakken består i praksis av “Årsoppgjør pluss” og “Periodeavslutning”. Du faktureres derfor løpende etterskuddsvis hver måned for “Periodeavslutning” og årlig etterskuddsvis for “Årsoppgjør pluss” basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap.

Antallet aktiverte klienter på “Komplett-pakken” må stemme overens med antallet innsendte skattemeldinger fra klienter på “Komplett” for at volumrabatten skal bli riktig.

Faktura

Du mottar én samlefaktura for alle klientene du har satt opp i klientoversikten.Antallet på fakturaen gjenspeiler for årsoppgjørpakkene faktisk antall innsendte årsoppgjør.

Prisen på faktura er mnd pris * 12 mnd.

Dersom du sender en fakturerbar innsending etter at årlig faktura er sendt ut fra oss, vil disse faktueres ved neste årlig fakturering. F.eks dersom du sendte inn et årsoppgjør/skattemelding/gr.lag data i oktober 2022, får du faktura for dette i september 2023.

Antall klienter med "periodeavslutning" gjenspeiles antall klienter med aktiv pakke.

Grunnlag for effektiv viderefakturering kan du få ved å logge inn i Visma Partner Insights (VPI). Har du ikke tilgang til VPI, ta kontakt her. Tilgang til VPI faktureres månedlig etterskuddsvis per bruker. Trenger du hjelp til hvordan ta i bruk Visma Partner Insights, se webinar her. Pris for VPI finnes her

*Grunnlagsdata:

 • Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets ligningsmessige beløp (Tidligere RF-1139)
 • Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp (Tidligere RF-1140)
 • Pass og stell av barn (Tidligere RF-1241)
 • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn (Tidligere RF-1310)
 • Betalinger til selvstendig næringsdrivende (Tidligere RF-1321)
 
Slik fungerer priskalkulatoren
Slik faktureres du

Prisene er gjeldende fra og med 1. januar 2024

Har du spørsmål, eller er du klar til å bestille?

Du kan også kontakte oss direkte på chatten nede til høyre på siden.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.