Start forberedelsene til årsoppgjøret i Visma Periode & År allerede nå

Som følge av ny skattemelding vil ikke Visma Finale og Total Årsoppgjør støtte innsending av skattemelding for enkeltpersonforetak.

Se webinar om mulighetene med Visma Periode & År

Enkel oppstart

Vi tilbyr datakonvertering som gjør at du enkelt kan starte opp med Visma Periode & År ved å få med deg klientdata fra Visma Finale årsoppgjør eller Total årsoppgjør. 

Les mer

Trygt

Mange av de samme personene du kjenner fra Finale og Total jobber nå også med Visma Periode & År, så du kan føle deg trygg på at vi tar godt vare på deg i overgangen.

Les mer

Overgangsordning

Vi ønsker å ta ekstra godt vare på deg som eksisterende kunde og tilbyr derfor en prisgunstig overgangsordning for deg som gradvis ønsker å ta i bruk Visma Periode & År.

Les mer

Alt inkludert

Med Visma Periode & År er det bare en pris å forholde seg til - Alt er inkludert. Dette innebærer at du slipper en del kostnader som du tidligere har betalt ekstra for.

Les mer

 
X

Enkel oppstart

Vi tilbyr datakonvertering som gjør at du enkelt kan starte opp med Visma Periode & År ved å få med deg klientdata fra Visma Finale årsoppgjør eller Total årsoppgjør. 

Hvis du har tatt forrige årsoppgjør i Finale eller Total kan du enkelt få med deg opplysninger slik at slipper å starte på nytt ved oppstart av Visma Periode & År. Informasjon fra følgende skatteskjemaer/tilleggsopplysninger blir konvertert:

 • RF-1028 - Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag, Fremførbart underskudd (Aksjeselskap)
 • RF-1084 - Skattemessige avskrivninger (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1098 - Eiendom (Aksjeselskap)
 • RF-1016 - Skog (Aksjeselskap)
 • RF-1167 - Varer, Kundefordringer, Revisor, Regnskapsfører (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1175 - Varer, Kundefordringer, Revisor, Foretaksopplysninger/Primærnæringer, Næringsinntekt fordeling (Enkeltpersonforetak)
 • RF-1122 - Overnattings- og serveringssted (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1124 - Personinntekt (Enkeltpersonforetak)
 • RF-1125 - Bruk av bil (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1177 - Skogbruksopplysninger, tømmerkonto, jordbruks- og reindriftsfradrag (Enkeltpersonforetak)
 • RF-1206 - Konsernbidrag (Aksjeselskap)
 • RF-1217 - Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1219 - Gevinst- og tapskonto (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1223 - Drosje- og godstransportnæring (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
 • RF-1359 - Finansielle produkter (Aksjeselskap)
  Anleggsregister - (Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap)
  Aksjeregister - Aksjeklasser, aksjonærer, antall aksjer og pålydende (hvis Aksjeregister i Visma Periode & År ikke er blitt tatt i bruk tidligere).
 
X

Trygt

Mange av de samme personene du kjenner fra Finale og Total jobber nå også med Visma Periode & År, så du kan føle deg trygg på at vi tar godt vare på deg i overgangen.

Flere av utviklerne som har jobbet med Finale og Total er med på å utvikle Visma Periode & År, og vi ønsker å ta med oss det beste fra Finale og Total - og kunne tilby en enda bedre løsning for deg som kunde. Flere av de som supporterer Finale og Total i dag vil også supportere Visma Periode & År.

Det innebærer at vi har et godt utgangspunkt for å hjelpe deg som kunde i overgangen, vi vet hvor du kommer fra - og vi vet hvor du skal, og vil lede deg gjennom det. Dette gjelder hele vårt customer success tilbud - enten det er kurs og innebygder guider - eller når du er aktivt i kontakt med oss på telefon, chat eller e-post. Vi har også egne webinarer for deg som bruker Finale eller Total i dag. Se oversikten her.

 
X

Overgangsordning

Vi ønsker å ta ekstra godt vare på deg som eksisterende kunde på Visma Finale eller Visma Total og tilbyr derfor en prisgunstig overgangsordning for deg som gradvis ønsker å ta i bruk Visma Periode & År. 

Vi vil kreditere programvaren Finale Årsoppgjør/Skatt og Total Årsoppgjør med beløpet du har betalt for Visma Periode & År (Gitt at beløpet er lavere). Hvis beløpet for Visma Periode & År overstiger det du har betalt for Finale Årsoppgjør/skatt og/eller Total Årsoppgjør, vil du fremover kunne benytte denne programvaren gratis. Avregning med kreditnota gjøres årlig etterskuddsvis, men kan også skje tidligere, med endelig avregning på årsslutt.

Dersom du har Finale Årsoppgjør/Skatt pakketert som en del av andre tjenester vil disse avregningene gjelde:

Priseksempel: Verdien av Finale med 5 VAC brukere (pris per 05.09.22)
(kr 2782*12*5)*20%= 33 384
 
X

Alt inkludert

Med Visma Periode & År er det bare en pris å forholde seg til - Alt er inkludert. Dette innebærer at du slipper en del kostnader som du tidligere har betalt ekstra for.

Prisen inkluderer:

 • Support (Telefon og chat direkte i løsningen)
 • Opplæring (Digitale kurs og innebygde interaktive guider)
 • Enkel datakonvertering fra Visma Finale årsoppgjør og Visma Total årsoppgjør.
 • (Drift og vedlikehold) - Utnytt fordelene med 100% sky.

Flere spørsmål og svar om overgangen til Periode & År

Lurer du på hva du får eller mister ved en overgang til Visma Periode & År, eller hvilke integrasjoner systemet støtter? Vi har samlet de vanligste spørsmålene for deg som skal flytte fra Finale eller Total.

Les spørsmål og svar nå

Pakker og priser for Visma Periode & År
 
 

Pakkene inkluderer

Ulike type kunder med ulike behov?
Kombinér pakker etter ønsket funksjonalitet. Sett sammen din totalpakke og få oppgitt pris med vår priskalkulator nedenfor.

Fritt antall brukere
Pris gjelder per firma/mnd. Du kan opprette så mange brukere du vil og spre arbeidsmengden på flere.

Prisen inkluderer

Support
Epost og chat i løsningen med interaktive guider.

Opplæring
Digitale kurs og innebygde interaktive guider

Enkel datakonvertering
fra Visma Finale årsoppgjør og Visma Total årsoppgjør

Drift og vedlikehold
Utnytt fordelene med 100% sky

 

Visma Periode & År

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister

Hvem passer denne pakken for?

Visma Periode & År

Årsoppgjør Pluss

Årsoppgjør

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister

Pluss

 • Avstemming og dokumentasjon (År)
 • Automatiske kontroller (År)
 • Sjekklister (GRFS) (År)

Hvem passer denne pakken for?

Visma Periode & År

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode)
 • Automatiske kontroller (Periode)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode)

Hvem passer denne pakken for?

Anbefales

Visma Periode & År

Komplett

Årsoppgjør pluss

 • Skatteberegning
 • Næringsspesifikasjon for ENK
 • Skatteskjemaer for AS
 • Årsregnskap m/noter
 • Aksjonærregister

Periodeavslutning

 • Avstemming og dokumentasjon (Periode & År)
 • Automatiske kontroller (Periode & År)
 • Sjekklister (GRFS) (Periode og År)

Hvem passer denne pakken for?

 
Prismatrise per klient per måned per pakke
Antall klienter
Årsoppgjør
Årsoppgjør +
Periode
Komplett
1-5
148 kr
185 kr
64 kr
249 kr
6-25
89 kr
111 kr
39 kr
150 kr
26-50
59 kr
74 kr
35 kr
109 kr
51-100
39 kr
49 kr
29 kr
78 kr
101-500
29 kr
36 kr
25 kr
61 kr
501-1500
25 kr
31 kr
19 kr
50 kr
1501+
Spør om pris

Det forventes en prisjustering fra 01.01.2023.

 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Årsoppgjør

All funksjonalitet du trenger for å gjennomføre et komplett årsoppgjør.

 • Passer for klienter du kun skal ta årsoppgjør på
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Årsoppgjør pluss

All funksjonalitet du trenger for årsoppgjøret. I tillegg får du avstemmingsfunksjonalitet for årsoppgjørsperioden.

 • Passer for klienter du skal foreta årsoppgjør på, og som kun har behov for årlig avstemming. Det kan f.eks. være mindre klienter med få transaksjoner.
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Periodeavslutning

Inneholder funksjonalitet for periodeavslutning/avstemming periodevis.

 • Passer for klienter som kun trenger avstemmingsfunksjonalitet der årsoppgjøret foretas av andre eller i et annet system.
 
X
<
>
 

Hjelp til å velge pakker

Velg pakker på klientene dine basert på behov. Her finner du mer informasjon om pakkene og hvilke klienter de passer for.

Komplett

Dette er totalpakken som gir deg all funksjonalitet du trenger for årsoppgjøret, i tillegg til at du får avstemmingsfunksjonalitet både årlig og periodevis.

 • Passer for klienter som ønsker å ta i bruk hele pakken, og gir deg mulighet til å spre arbeidsmengden utover året.
 
X

Slik fungerer priskalkulatoren

Prisen på Visma Periode & År avhenger av antall firma du har per pakke. Jo flere firma - jo lavere pris per pakke. Det er derfor viktig at du legger inn et realistisk antall firma per pakke for å få korrekt beregnet pris.

De ulike prisnivåene er følgende (Antall firma):

 • 1-5
 • 6-25
 • 26-50
 • 51-100
 • 101-500
 • 501-1500
 • 1501+
 
X

Slik faktureres du:

Nedenfor følger en forklaring av hvordan du faktureres på hver enkelt pakke.

Årsoppgjør:

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap. Vi sender faktura i september med månedspris * 12.

Årsoppgjør pluss:

Du får faktura årlig etterskuddvis basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap. Vi sender faktura i september med månedspris * 12.

Periodeavslutning:

Du faktureres etterskuddsvis hver måned.

Komplett:

Pakken består i praksis av “Årsoppgjør pluss” og “Periodeavslutning”. Du faktureres derfor løpende etterskuddsvis hver måned for “Periodeavslutning” og årlig etterskuddsvis for “Årsoppgjør pluss” basert på innsendt skattemelding eller årsregnskap.

Antallet aktiverte klienter på “Komplett-pakken” må stemme overens med antallet innsendte skattemeldinger fra klienter på “Komplett” for at volumrabatten skal bli riktig.

Faktura

Du mottar én samlefaktura for alle klientene du har satt opp i klientoversikten. Grunnlag for effektiv viderefakturering kan du få ved å logge inn i Visma Partner Insights (VPI). Har du ikke tilgang til VPI, ta kontakt her. Tilgang til VPI faktureres månedlig etterskuddsvis per bruker. Trenger du hjelp til hvordan ta i bruk Visma Partner Insights, se webinar her. Pris for VPI finnes her.

Image from iOS (117).jpg

Regnskapsbyrået Atenti var blant de første regnskapsbyråene som fikk teste det nye, skybaserte systemet for periodeavslutning og årsoppgjør.

Slik opplevde de Periode og År

Har du spørsmål, eller er du klar til å bestille?

Du kan også kontakte oss direkte på chatten nede til høyre på siden.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Se webinar om Periode & År

Jeg er klar til å bestille

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.