Forberedelse til årsavslutning

 Kontakt oss i dag

BLI OPPRINGT

Ring 40 10 40 18

For at regnskapet kan avsluttes og at du dermed kan få en total oversikt på hvordan det står til med selskapet ditt, er det oppgaver som må gjennomføres for å klargjøre regnskapet. 

Forberedt til årsavslutning?

Når årsskiftet nærmer seg innebærer det for mange at regnskapsåret også nærmer seg slutten. Varelageret må telles opp, avstemmingene må være fullstendig utført, alle låneavtaler må være på plass og signert, åpne poster må være fulgt opp og man har kanskje tap på fordringer som skal tapsføres?

For at denne prosessen skal gå smidig og at man skal rekke fristene som er satt, er det viktig at man vet hva som kreves, planlegger løpet og setter opp delmål for når ulike avstemminger og dokumentasjon skal være klart.

Forberedelse årsavslutning hjelp

Ønsker samtale med regnskapsfører

Få hjelp til årsoppgjøret

Når årsavslutningen er foretatt, er regnskapet klart for ligningspapirer og årsoppgjør. Hvorfor ikke sette bort oppgavene til regnskapsfører? Fra kr 4.990,-*

*forutsetter ferdig avstemt regnskap

Kontakt Visma SmartAccounting

Telefon: 40 10 40 18   |   Epost: smart@visma.no


Eller bli oppringt av en kundebehandler: