Kunder og salg

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Intuitivt salgsoppfølging
Full oversikt over potensielle tall. Du kan selv opprette egen salgsstatuser. Slagsoversikten kan vises både som kanban og liste.
Kundeoversikt
Full kontroll på kunder, salg, både de tapte og de du har vunnet. Fin oversikt over pågående prosjekter og inntekter på de kundene dine
Kontakter
Opprett alle kontakter du har hos kunden
Roller
Legge til nøkkelord på kunder og kontakter, slik at du kan følge opp både potensielle kunder og de du allerede har
Salgsaktiviteter
Opprett aktiviteter, møter og annen oppfølging direkte i systemet eller integrer kalenderen din (Exchange, Office 365 og Google)
Integrasjon med Brønnøysundregisteret
Spar tid når du oppretter nye kunder ved å hente kundeinformasjon direkte fra Brønnøysundregisteret
Markedssegmentering
Del kundene inn i ulike kundegrupper og bransjer
Rapporter og startsider
Få oversikt over kommende aktiviteter rett på startsiden din
Pipeline
Få kontroll over alle potensielle salg, så du alltid kan planlegge ressurser frem i tid
Linker og filer
Legg inn aktuelle dokumenter og lenker direkte på de potensielle salgene

Prosjektplan

Prosjektplan

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Prosjektoversikt for ledelsen
Fin og enkel oversikt over alle prosjekter du har gående
Prosjektoversikt for den enkelte prosjektleder
Prosjektleder har full kontroll på egne prosjekter, fullføringsgrad, status på prosjektet, timeregistrering og budsjetterte timer
Maler
Bruk faste prosjektmaler eller bruke andre prosjekter som mal for effektiv opprettelse av prosjektplan
Gantt-visning
Prosjektene og de ulike fasene vises både som trær og gantt-diagram
Prosjektfaser
Del opp prosjektet i ulike faser, ulike medlemmer og ulike timer per fase
Tidsplan
Intuitiv fremvisning av tidsplanen for både alle som er involvert i prosjektet
Prissetting
Fleksibel prissetting, enten det er fast- eller timebasert pris. Velg pris per rolle, fase eller person.
Verdi på timer
Sammenlign fastprisen med verdien på timene
Inntekter, marginer og kostnader
Den prosjektansvarlige har kontroll på inntekter og kostnader. Integrasjon med økonomisystemet gir god kontroll.
Timer og produktivitetsanalyse
Se hvor mye medlemmene bidrar og timefører på prosjektene, slik at dere kommer i mål innen de gitte økonomiske rammene
Mobil app
Oppdater deg på prosjektene dine rett fra mobil-appen

Ressursjer

Ressursallokering

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Alloker ressurser for prosjektet
Alloker ressursene dine enten automatisk eller manuelt
Alloker ressurser på enkelte fasene
Enkel timeallokering som gjør at du aldri igjen overskrider timebudsjettet ditt
Alloker ressurser basert på kunnskap
Finn enkelt frem til de ressursene du trenger ved å legge inn nøkkelord på de ulike brukerne
Ressursoversikt
Få oversikt over hvilke ressurser du har tilgjengelig i dag – og i fremtiden
Ressursanalyse
Analyser bruken av de ulike ressursene ved hjelp av en smart rapporteringsfunksjon

Samarbeid

Samarbeid

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Opprett prosjektoppgaver i prosjektet
Som prosjektleder kan du opprette oppgaver til deg selv eller andre medlemmer av prosjektet
Oppgavekort
I oppgavekort-oversikten ser du status på oppgavene – hvilke som ikke har startet, hvilke som er igang og hvilke som er fullførte
Integrasjon med Google Drive
Sett opp integrasjon med Google Drive for enda bedre samhandling
Milepæler
Sett opp milepælene dine og når tidsfristen er

Timer

Timer, fravær og utlegg

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Enkel timeføring på app
Det er enkelt å føre timer på farten med en egen mobil-app
Jobbtyper og roller
De ansatte fører timer på jobbtyper (knyttet til prislister) som settes opp av bedriften
Fravær
Fravær føres direkte i løsningen og vises også i ressursoversikten
Flexsaldo
De ansatte og ledelsen har kontroll på flexitiden rett i løsningen
Utlegg
Ta bilde av kvitteringer og knytt de til prosjektet
Dagsvisning og ukesvisning
Registrer timene per dag eller per uke – du bestemmer
Godkjenning av timer
Hvis du vil, kan du sette opp timegodkjenning før timene faktureres
KPI`er
Den ansatte ser egen faktureringsgrad, timer, fravær og flexitid i oversikten sin
Overtid
Du kan sette opp de overtidssatsene som gjelder for din bedrift eller bransje

Fakturering

Fakturering

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Overfør faktura til økonomisystemet
Du kan overføre fakturaer til økonomisystemet
EHF-faktura
Enkelt å sette opp elektronisk faktura
Fakturakontroll
Prosjektleder eller avdelingsleder kan sjekke fakturautkastet før faktureringen
Maler
Lag dine egne fakturamaler per avdeling eller per prosjekt

Rapportering

Rapportering

Nøkkelfunksjonalitet
Beskrivelse
Rapportgenerator
Lag dine egne rapporter for salg, aktiviteter, nøkkeltall, prosjektanalyse, ressursanalyse og timeanalyse
Startsider
Ulike roller kan få ulike startsider
KPI`er
Velg selv hvilke KPIer som passer for din bedrift
Avansert rapportering
Har du enda større rapporteringsbehov, kan du bruke Visma OneStop Reporting

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Support

form-btn2-mobile.svg

Jeg trenger support

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.