Sjekkliste for prosjektleder

Sjekk av. Sjekk ut.

Få kontroll, system og oversikt

En prosjektleder organiserer og leder prosjektgruppen mot målet. Du må jobbe strukturert og målrettet, samtidig som du evner å motivere. Bruk denne sjekklisten som et utgangspunkt i ditt neste prosjekt!

 

Punkt 1

Din rolle som prosjektleder

 • Har du oversikt over mål og rammer for prosjektet?
 • Er det en tydelig avtale med kunden om leveranse, tidsplan og pris?
 • Er det realistisk at prosjektet møter gitte tidsfrister?
 • Er du coach, mentor og motivator for arbeidsgruppen?
 • Beholder du roen og staker ut kursen når det blir kaotisk?
 • Tar du hensyn til menneskelige faktorer?

Punkt 2

Brief og debrief med kunde

 • Har du et klart bilde av prosjektets mandat i hodet?
 • Har kunden bekreftet at din bedrift har forstått oppdraget?
 • Må rettigheter til materiell (foto, video osv.) klareres?
 • Tar du i bruk de ressursene som finnes i kunden?

Punkt 3

Avklar arbeidsgruppen

 • Hva slags ressurser og kompetanse har vi tilgjengelige til dette prosjektet?
 • Har vi dekket behovet, er det noen hull?
 • Tar du en tydelig lederrolle (eierskap til prosjektplan, innkalling til status-/prosjektmøter internt i prosjektet og med kunde)?
 • Hvor ofte skal dere møtes for en gjennomgang av status?
 • På hvilken måte skal dere kommunisere med hverandre?

Punkt 4

Kartlegg behov og utfordringer

 • Har du kartlagt hva som eksisterer av materiell fra kundens side? (Statistikk, demoer, erfaringer, rapporter, referanser e.l. av verdi)
 • Hva er den forventede verdien av prosjektet?
 • Hva er risikofaktorer og hvordan unngå disse fallgruvene?
 • Har du en plan for risikohåndtering?
 • Har dere en plan for kundetilfredshet og mersalg?

Punkt 5

Lag en god prosjektplan

 • Har alle i arbeidsgruppen bekreftet at de bruker planen?
 • Hvis ikke, hva er utfordringene?
 • Hvilket prosjektstyringsverktøy er mest hensiktsmessig å bruke?
 • Vil din rolle forandre seg gjennom prosjektet?
 • Inkluderer planen...
 • Innsikt?
 • delmål?
 • sluttmål?
 • tidsfrister?
 • målbare suksesskriterier?
 • ansvarsfordeling?
 • oversikt?
 • visjonen oppsummert i én setning?
 • Hvor detaljert skal notater og referater være?
 • Hvem står ansvarlig for journalføring?
 • Har alle de beste forutsetninger for å jobbe strukturert og målrettet?

Punkt 6

Hold et øye med budsjettet

 • Hva har dere av interne ressurser vs. nødvendige innkjøp?
 • Har du oversikt over antall timer jobbet i forhold til antall timer budsjettert?
 • Har du oversikt over utgifter?
 • Har du mulighet til å finpusse estimater, basert på tidligere prosjektevalueringer?
 • Er faktureringsløsningen effektiv?

Punkt 7

Riktig og effektiv rapportering

 • Har du definert hvem det skal rapporteres til? (kunde, leder(e), styringsgruppe osv.)
 • Hvor ofte er det hensiktsmessig at det rapporteres?
 • Hvor mye tid skal gå med til rapportering?
 • Hva slags rapportering ønsker kunden?
 • Har bedriften gode systemer for en effektiv rapportering?
 • Har dere en kjøreplan for internrapportering (innad i prosjektet)?
 • Hvor ofte skal dere ha prosjektmøter?

Punkt 8

Grundig evaluering av prosjektet

Internt

 • Har vi evaluert prosjektet internt?
 • I hvilken del av prosjektet mistet vi kontrollen?
 • Hvorfor skjedde dette?
 • Hvilke spesifikke ting kan vi lære?
 • I hvilke ledd i prosjektet har vi lykkes?
 • På hvilken måte lykkes vi med dette?

Eksternt

 • Har vi evaluert prosjektet i samråd med kunde?
 • Hvor tilfreds er kunden med resultatet?
 • Har vi overgått kundens forventninger? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvordan har kunden opplevd oss som samarbeidspartner?
 • Ønsker kunden å sette oss på sak i et neste prosjekt?

 

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

64_service.svg

Jeg vil vite mer

64_support.svg

Jeg trenger support

Vi trenger ditt samtykke.

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.

Vi trenger ditt samtykke.