Få kontroll, system og oversikt

En prosjektleder organiserer og leder prosjektgruppen mot målet. Du må jobbe strukturert og målrettet, samtidig som du evner å motivere. Bruk denne sjekklisten som et utgangspunkt i ditt neste prosjekt!

 

 
Punkt 1

Din rolle som prosjektleder

 • Har du oversikt over mål og rammer for prosjektet?
 • Er det en tydelig avtale med kunden om leveranse, tidsplan og pris?
 • Er det realistisk at prosjektet møter gitte tidsfrister?
 • Er du coach, mentor og motivator for arbeidsgruppen?
 • Beholder du roen og staker ut kursen når det blir kaotisk?
 • Tar du hensyn til menneskelige faktorer?
 
Punkt 2

Brief og debrief med kunde

 • Har du et klart bilde av prosjektets mandat i hodet?
 • Har kunden bekreftet at din bedrift har forstått oppdraget?
 • Må rettigheter til materiell (foto, video osv.) klareres?
 • Tar du i bruk de ressursene som finnes i kunden?
 
Punkt 3

Avklar arbeidsgruppen

 • Hva slags ressurser og kompetanse har vi tilgjengelige til dette prosjektet?
 • Har vi dekket behovet, er det noen hull?
 • Tar du en tydelig lederrolle (eierskap til prosjektplan, innkalling til status-/prosjektmøter internt i prosjektet og med kunde)?
 • Hvor ofte skal dere møtes for en gjennomgang av status?
 • På hvilken måte skal dere kommunisere med hverandre?
 
Punkt 4

Kartlegg behov og utfordringer

 • Har du kartlagt hva som eksisterer av materiell fra kundens side? (Statistikk, demoer, erfaringer, rapporter, referanser e.l. av verdi)
 • Hva er den forventede verdien av prosjektet?
 • Hva er risikofaktorer og hvordan unngå disse fallgruvene?
 • Har du en plan for risikohåndtering?
 • Har dere en plan for kundetilfredshet og mersalg?
 
Punkt 5

Lag en god prosjektplan

 • Har alle i arbeidsgruppen bekreftet at de bruker planen?
 • Hvis ikke, hva er utfordringene?
 • Hvilket prosjektstyringsverktøy er mest hensiktsmessig å bruke?
 • Vil din rolle forandre seg gjennom prosjektet?
 • Inkluderer planen...
 • Innsikt?
 • delmål?
 • sluttmål?
 • tidsfrister?
 • målbare suksesskriterier?
 • ansvarsfordeling?
 • oversikt?
 • visjonen oppsummert i én setning?
 • Hvor detaljert skal notater og referater være?
 • Hvem står ansvarlig for journalføring?
 • Har alle de beste forutsetninger for å jobbe strukturert og målrettet?
 
Punkt 6

Hold et øye med budsjettet

 • Hva har dere av interne ressurser vs. nødvendige innkjøp?
 • Har du oversikt over antall timer jobbet i forhold til antall timer budsjettert?
 • Har du oversikt over utgifter?
 • Har du mulighet til å finpusse estimater, basert på tidligere prosjektevalueringer?
 • Er faktureringsløsningen effektiv?
 
Punkt 7

Riktig og effektiv rapportering

 • Har du definert hvem det skal rapporteres til? (kunde, leder(e), styringsgruppe osv.)
 • Hvor ofte er det hensiktsmessig at det rapporteres?
 • Hvor mye tid skal gå med til rapportering?
 • Hva slags rapportering ønsker kunden?
 • Har bedriften gode systemer for en effektiv rapportering?
 • Har dere en kjøreplan for internrapportering (innad i prosjektet)?
 • Hvor ofte skal dere ha prosjektmøter?
 
Punkt 8

Grundig evaluering av prosjektet

Internt

 • Har vi evaluert prosjektet internt?
 • I hvilken del av prosjektet mistet vi kontrollen?
 • Hvorfor skjedde dette?
 • Hvilke spesifikke ting kan vi lære?
 • I hvilke ledd i prosjektet har vi lykkes?
 • På hvilken måte lykkes vi med dette?

Eksternt

 • Har vi evaluert prosjektet i samråd med kunde?
 • Hvor tilfreds er kunden med resultatet?
 • Har vi overgått kundens forventninger? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvordan har kunden opplevd oss som samarbeidspartner?
 • Ønsker kunden å sette oss på sak i et neste prosjekt?

 

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

Kontakt

form-btn1-mobile.svg

Jeg vil vite mer

Support

form-btn2-mobile.svg

Jeg trenger support

form-btnX.svg
form-btnX.svg

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.