Visma HMS-håndbok

Enkelt vedlikehold av bedriftsinterne HMS-rutiner

Visma HMS-håndbok - Alt om HMS samlet på samme sted

Visma HMS-håndbok hjelper bedriften med å utarbeide rutiner og systematisk dokumentere de lovpålagte HMS-kravene i henhold til internkontrollforskriften. 

Både ansatte og ledere får en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og HMS-rutiner på arbeidsplassen.

Løsningen er nettbasert og alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter. Vismas fageksperter sørger for at det lovregulerte innholdet til enhver tid er oppdatert – så dine ansatte kan bruke tiden mer effektivt.

Visma har levert nettbaserte håndbøker siden 2011, og har lang erfaring i å veilede arbeidsgivere innenfor lønn- og personalfeltet.

HMS-håndboken passer for alle norske bedrifter, store som små. Løsningen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Gangen i HMS-arbeidet
 • Regelverk
 • Oppgave- og ansvarsavklaring
 • HMS-opplæring
 • Mål, kartlegging og tiltak
 • Sykdom, skade og rus
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Arbeid og sikkerhet
 • Brannvern
 • Krisehåndtering og sikkerhet
 •  Forurensning og det ytre miljø
 • Årsplan for HMS-arbeid
 • HMS-verktøy - skjema
 

Hvorfor velge Visma HMS-håndbok?

 
Dine ansatte kan enkelt finne svarene selv.


 
Samle rettigheter, plikter og goder på
ett sted.
 
 
 
Administrer håndbokens innhold og brukere.
 
 
 
Alltid oppdatert på lover og regler.
 
 
 
 
Tilgang til å laste
opp egne dokumentmaler.
 
  
 
Nettbasert og alltid tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil.
 
 
 
Norsk eller engelsk
 
 
 
 
 
Mulighet for differensiert innhold
i de ulike selskapene.

 
 
Single sign on - enkel pålogging.
 
 
 
 

Har du spørsmål?

Ønsker du en testbruker eller bestille, eller har du andre spørsmål? Fyll ut skjema og vi tar kontakt.
 
Ønsker å vite mer om: *