Visma CRM
Målrettet og strukturert salgsarbeid

Alt du ønsker deg av et CRM-system

Det som skiller Visma CRM fra konkurrerende CRM-systemer er løsningens støtte for arbeidsflyt og muligheter for tilpasning. I tillegg får du en rekke funksjoner som vil hjelpe deg med å jobbe mer strukturert og selge mer.

Komplett oversikt over prosjekter, kunder, forbindelser og medarbeidere

 • Kontakter
 • Interaktiv kalender
 • Historikk: salg, aktiviteter og kampanjer
 • Dokumenter
 • Tilbud
 • Økonomiske transaksjoner
 • Kundehenvendelser

 

Fleksibel funksjonalitet

Strukturert salgsprosess

Med «Forhåndsdefinert salgsprosess» kan du konfigurere Visma CRM i henhold til den salgsmetodikken organisasjonen ønsker. Del salgsprosessen inn i forskjellige salgsfaser og angi hvilke arbeidsoppgaver og oppfølginger selgerne bør ha fokus på i angitte salgsfaser.

 

Multirapportering

Det fleksible og dynamiske rapporteringsverktøyet i Visma CRM gir gode muligheter for sammenstilling av informasjon som gir deg solide styringsdata. Rapporteringsmulighetene er mange og omfatter både solgte og tapte prospekter.

 

Lav brukerterskel

Masseutsendelse

Visma CRM gjør det enkelt å drive massekommunikasjon mot utvalgte kontaktgrupper og segmenter. Systemet er tilrettelagt for kommunikasjon via brev, e-post, faks eller ringelister.

 

Kundehenvendelser

Visma CRM ivaretar behovet for registrering, prioritering og oppfølging av kundehenvendelser. Alle saker og henvendelser fremkommer på skjermbildet til den enkelte kunde, slik at alle som er i kontakt med kunden kan følge saksgangen.

 

Moderne og brukervennlig grensesnitt

Det moderne, velkjente og fleksible brukergrensesnittet sikrer effektiv og lystbetont jobbing. I tillegg er integrasjonen med populære verktøy som Microsoft Outlook, Word, Excel og PowerPoint svært god.

 

Ta medarbeidernes tilbakemeldinger på alvor

Visma CRM har funksjonalitet som gjør det lett å samle, systematisere og følge opp ideer og forslag fra de ansatte. Resultatet er at denne muligheten, som ofte er lite utnyttet i bedriften, kan bidra til verdifulle forbedringer av rutiner og prosesser.

 

Kvalitetssikring av data

For å sikre at all informasjon blir lagt inn i henhold til virksomhetens retningslinjer, åpner Visma CRM for oppsett av egne valideringsregler. I tillegg kan man legge inn adgangsregulering som knyttes til medarbeidere eller grupper av medarbeidere. Dette er med på å sikre kvaliteten på informasjonen i kundedatabasen.

 

Nøkkelferdig, men tilpasningsdyktig

Visma CRM er nøkkelferdig og klar til bruk, men har også avanserte tilpasningsmuligheter.
Visma DesignStudio er inkludert i prisen og lar deg:

 • Tilpasse alle skjermbildene til ditt eget behov
 • Legge til flere felter i databasen
 • Stille krav til hvilke felter som skal fylles
 • Lage egne valideringsfunksjoner
 • Legge til nye punkter og endre rekkefølgen i systemmenyene

 

Bransjetilpasning

I tillegg til den rike standardfunksjonaliteten finnes det en rekke påbygningsmuligheter for Visma CRM. Eksisterende bransjetilpasninger inkluderer: