Visma CRM
Målrettet og strukturert salgsarbeid

Avdekk muligheter for kryssalg og mersalg

Visma CRM legger til rette for mersalg og kryssalg. Bruk salgsstatistikk og historikk til å identifisere muligheter og bruke dette som grunnlag i kampanjer og salgsaktiviteter.

Gi treffsikre prognoser

Med full kontroll på historikk, nåsituasjon og pipelinen vil salgsarbeidet bli mer forutsigbart og prognoserapportene mer presise.

Gi salgsledelsen full oversiktVisma CRM har svært gode funksjoner og rapporter som gir salgslederen full oversikt over aktivitetene i salgsavdelingen. Drill-down-funksjonen gir oversikt fra et overordnet nivå og helt ned til det enkelte gjennomførte eller potensielle salget.

Del informasjonen internt

Ikke la viktig informasjon om kunder, leverandører og partnere forsvinne ut av bedriften når selgere slutter eller blir syke. Med strukturert innsamling, behandling og deling av informasjon blir bedriften mindre sårbar og fremstår ryddig, oppdatert og profesjonell.

Automatiser arbeidsoppgaver

Visma CRM lar deg effektivisere arbeidsdagen og kvalitetssikre kundeinformasjonen med automasjon av arbeidsoppgaver.

Ved hjelp av Visma CRM og søstersystemer som Visma Bizweb og Visma Global kan du bl.a. automatisere:

  • registrering av nye kunder og leverandører
  • tilbud- og ordreregistrering
  • oppdatere artikkelregistre i økonomisystemet

Få mer ut av markedsaktivitetene

Med informasjonen og verktøyene tilgjengelig i Visma CRM får du bedre kontroll på markedsaktivitetene. Bruk CRM-systemet til å distribuere massekommunikasjonen, følge prosessen fra leadsgenerering til gjennomføring av salg og regne ut ROMI.