Visma Bizweb

Jobb smartere med automatisk oppdatert kontaktinformasjon

Bedriftsinformasjon rett i økonomisystemet

Med Visma Bizweb integrert i økonomisystemet ditt får du raskt og enkelt tilgang til en database med oppdatert informasjon om alle norske selskaper. Glem feil og dubletter i kontaktbasen din, fakturaer i retur på grunn av uriktig kundeadresse eller kjedelige manuelle oppdateringer. Du sparer tid fordi du rett og slett jobber smartere.

Visma Bisweb er integrert med Visma Global, Visma Business, Visma Contracting og Visma Avendo Økonomi.

  • Ha korrekt informasjon om forbindelsene dine.

  • Overvåk dine viktigste forbindelser.

  • Få bedre kvalitet på kunde- og leverandørbasen.

  • Få organisasjonsnummer på alle forbindelser.

  • Ha tilgang til informasjon der du trenger den - når du trenger den.

Utvid

Bedriftsinformasjon og nyheter rett i kundehåndteringssystemet

Ved å hente informasjon fra Visma Bizweb direkte inn i kundehåndteringssystemet Visma CRM får bedriften et salgsstøtteverktøy med automatisk oppdatert informasjon om kunder og marked.

 

Dermed har du alltid full oversikt over hvilke kunder som er lønnsomme, du får en kundebase av bedre kvalitet, og du slipper å bruke tid på manuell registrering og vedlikehold av kunde- og kontaktinformasjon.

Enklere og raskere registrering og vedlikehold av kundeinformasjon.


Bedre kvalitet på kundebasen, ettersom feil eller mangelfulle registreringer blir minimert.

Alltid godt forberedt til salgsmøter og kundedialog.

Bedre treff på kampanjer, mindre feiladressering og retur.

Smart segmentering av prospekts.

Utvid

Visma SuperOffice

Gi organisasjonen verktøyet den trenger for å selge mer, yte bedre kundeservice og få enda mer ut av markedsaktivitetene. Med testvinneren Visma SuperOffice vil dine medarbeidere selge mer effektivt, få høyere kvalitet på salgsprosessen og bruke mindre tid på administrative oppgaver.

  • Vinn flere salg
  • Effektiviser salgssykluse
  • Vær alltid oppdatert på salgsprosessen
  • Etabler felles salgsprosess og fri informasjonsflyt
  • Automatiser oppgaver som ikke er salgsfremmende

Les mer om Visma SuperOffice

Utvid