Visma Bizweb

Uendelig mye mer enn en bedriftskatalog

Oppslagsverk for næringslivsinformasjon – BizSearch

Hold deg oppdatert om dine kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. BizSearch benytter Brønnøysundregistrene, Statistisk Sentralbyrå, Telenor og andre teleoperatører, samt alle norske nettmedier som kilder.

Du kan søke etter bedrifter og kontaktpersoner og få detaljert informasjon om økonomi, roller, nettverk og habilitet.

 • Regnskap tilbake til 1996
 • Avansert rollesøk på personer i næringslivet
 • Nyhetssøk på personer og bedrifter er inkludert
 • Mulighet for å laste ned visittkort til dine kontakter i Outlook
 • Telefonopplysning
 • Inkluderer BizAlarm, der du overvåker kunder og potensialer i databasen og bli varslet på e-post om endringer
 • Inkluderer Benchmark, med mulighet til å sammenligne selskapers regnskapstall
 • Mulighet til å bestille årsrapporter og kredittinformasjon

Seleksjonsverktøy for markedsaktiviteter – BizSelect

Denne funksjonaliteten er uunnværlig når du skal finne utvalgte målgrupper i forbindelse med salgs- og markedsaktiviteter. Du kan gjøre presise målgruppesøk etter en rekke kriterier, og trekke ut lister til DM- og TM-aktiviteter.

Verktøyet er også velegnet til markeds- og bransjeanalyser, endrings- og historiske analyser, benchmarking, oppdatering av data i CRM-systemer og dokumentasjon.

 • Seleksjonsverktøy for DM, TM eller analyse
 • Utdrag av lister til salgs- og markedsaktiviteter
 • Inkluderer oppslagsverket BizSearch og nyhetssøk
 • Eksport av data til MS Excel – lag ferdige DM- og TM-lister i løpet av minutter
 • Du kan også få en utvidet versjon med eksport av regnskapsdata til MS Excel

Med tilleggsfunksjonen «Lister» kan du enkelt merke dine ”kontakter” i Visma Bizweb. Dette gir deg mange muligheter, som for eksempel å sjekke kvalitet på kundelister, hente benchmarkingsdata for analyser eller ekskludere dine eksisterende kunder fra en TM- eller DM-aktivitet.

Kredittinformasjon

Med funksjonaliteten for kredittinformasjon om alle norske selskaper kan du raskt og effektivt sjekke om dine eksisterende eller potensielle kunder har betalingsanmerkninger.

Kredittinformasjonsrapporten gir opplysninger om selskapets økonomi og de siste 3 års regnskap, i tillegg til nøkkeltall og eiere. Rapporten viser enten detaljerte betalingsanmerkninger, dersom det finnes, eller rating etter AAA-modellen. Kredittinformasjon leveres via vår samarbeidspartner Dun&Bradstreet. Betaling skjer etter klippekortsystem. Klippekort finnes i ulike størrelser: 100, 200, 400, 800, 2000 og 4000 klipp.

Offentlige rapporter

Denne funksjonen lar deg laste ned offentlige rapporter direkte fra Brønnøysundregistrene. Du mottar rapporten på e-post som et pdf-dokument. Betaling skjer etter klippekortsystem.

 • Årsrapporter inneholder resultatregnskap, balanse, eventuelle noter, årsberetning, revisjonsberetning og konsernregnskap hvis det finnes.
 • Elektronisk firmaattest inneholder organisasjonsnummer, firmanavn, postadresse, besøksadresse, firmatype, stiftelsesdato, registreringsdato i Foretaksregisteret, aksjekapital, daglig leder, styreleder, styremedlemmer, signatur, revisor og vedtektsfestet formål.
 • Panteopplysningsrapport inneholder pant og heftelser på foretaket.

Datavask

Jo bedre kvalitet du har på din kundebase, jo bedre kan du kommunisere med kundene. God kommunikasjon er en vesentlig forutsetning for å lykkes med salg, kundepleie og relasjonsbygging.

Mange bedrifter opplever at kvaliteten på opplysningene i kundebasen er for dårlig, og bruker mye tid på å legge inn og vedlikeholde kundedata. I tillegg til å ha en egen funksjon for datavask kan Visma Bizweb også påføre adresseinformasjon, regnskapsinformasjon og bedriftsinformasjon i dine lister.

Datavaskmodulen i Visma Bizweb gir muligheter for:

 • Vask av kundeliste
 • Vask av andre lister eller registre (leverandørliste, forhandlerliste eller andre lister over bedrifter)
 • Adresseforedling 
 • Dublettvask

Nettbasert salgsstøtteverktøy – SalesOnline

Visma SalesOnline er kundeoppfølgingssystemet som gir deg tilgang til oppdatert informasjon om alle norske selskaper. Hele 850.000 firmaer ligger i databasen. Dermed får du en prospektbase i tillegg til et kundeoppfølgingssystem.

Du kan kategorisere alle kontaktene dine og registrere alle aktiviteter du gjør ovenfor dem.

 • Alltid oppdaterte kundedata, ferdig registrert
 • Dine kunder blir merket og kan knyttes til hver selger
 • Du kan opprette egne kunder som ikke er registrert i Visma Bizweb, for eksempel utenlandske kunder
 • Funksjonalitet for kalender, e-post, dokumentarkiv og kundekategorisering
 • Kampanjemodul der du kan sende e-post til et utvalg av bedrifter og kontakter
 • Mulighet for å definere lister over selskaper for videre bearbeiding
 • Krever ingen installasjon og er tilgjengelig overalt