Lønn og HR

AbonnementsløsningStørst på lønn og HR i Norge

Visma er en av Norges ledende leverandør innen lønn og HR. Mange norske lønnstagere mottar i dag sin lønnsslipp gjennom et Visma-system. Løsningene sikrer effektiv automatisk rapportering til staten i henhold til norske lover og regler, og minimerer dobbeltføringer og feil. 

Våre HRM-løsninger er ikke lenger kun ment for lønnsmedarbeideren. Vi effektiviserer og automatiserer dine HR-prosesser ved å la ansatte få tilgang på smarte og enkle verktøy for datafangst, slik at tiden lønnsmedarbeideren bruker på punching og manuelle oppgaver reduseres.

 

Velg ditt lønnssystem fra Visma

Som kunde kan du velge om du ønsker Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn som en del av din lønnspakke fra oss. Dette er to sidestilte system med marginale forskjeller. Velg systemet du foretrekker eller kontakt oss for råd om hvilken løsning som er best egnet for din bedrift. 

Hvis du har en økonomiløsning fra Visma anbefaler vi deg Visma Lønn. Ønsker du å slippe å tenke på drift av løsningen og IT-kompetanse, anbefaler vi deg Huldt & Lillevik Cloud (egne priser gjelder). Skal du kombinere et lønnssystem fra Visma med et økonomisystem fra en annen leverandør, gjelder egne priser. Ta kontakt for prisinformasjon.

Funksjonalitet:

Visma Lønn Huldt & Lillevik Lønn
Komplett lønnssystem
A-melding via Altinn
Historiske rapporter (excel, e-post og PDF)
Pensjonsrapportering til forsikringsselskap (OTP)
Remittering (inkl. eksterne/utenlandsk bank)
Fraværsregistrering med rapportering
Varsling på hendelser
Automatisk beregning av etterbetaling
Lønnsjustering via excel
Import og eksport til/fra andre systemer
Filbasert integrasjon til alle økonomisystemer
Fullintegrert med Visma Business og Visma Global
Reiseregning og utlegg (Visma.net Expense)
Lønnslipp på mobil (Visma.net Payslip)
Ansattregistrering ferie og fravær (Visma.net Absence)
Nettolønnsordning/Pensjonstrygden for sjømenn

  


Velg din lønnspakke

Small

NOK 1 200,- /mnd.
Inkludert 1 bruker, 1 firma
og lønnsslipp på mobil.

Ekstra Firma NOK 200,-/mnd.
Ekstra Bruker NOK 80,-/mnd


Inntil 50 ansatte

Medium

NOK 1 900,- /mnd.
Inkludert 1 bruker, 1 firma
og lønnsslipp på mobil.

Ekstra Firma NOK 200,-/mnd.
Ekstra Bruker NOK 80,-/mnd.

Inntil 100 ansatte

Large

NOK 2 900,- /mnd.
Inkludert 1 bruker, 1 firma
og lønnsslipp på mobil.

Ekstra Firma NOK 200,-/mnd.
Ekstra Bruker NOK 80,-/mnd.

Inntil 200 ansatte

Definisjon ansatt:
En person som i løpet av et år mottar en lønnsslipp gjennom lønnssystemet.
(Har din bedrift behov for lønnspakker for mer enn 200 ansatte ta kontakt for flere pakker)


  

Smarte løsninger for alle ansatte

Som del av vårt tilbud får du tilgang på enkle og intuitive løsninger for datafangst og godkjenning av ferie og fravær, utlegg og reiseregninger, integrert med våre lønnssystem. Løsningene har innebygd funksjonalitet som veileder den ansatte og hindrer feilregistreringer. Som lønnsmedarbeider slipper du dermed å punche informasjonen og behøver kun å kontrollere avvikene som løsningen varsler deg om. De ansatte slipper på sin side gammeldags manuell føring i Excel-ark og lignende. 

Løsningene er tilgjengelig på mobil og nettbrett, slik at du kan føre dine utlegg mens du er ute på reise, og føre fraværet fra sengekanten. Leder kan godkjenne når som helst og hvor som helst på mobil.


  

Visma.net Expense

Smart føring av reiseregninger og utlegg, på nett og mobil.

Visma.net Expense lar deg føre reiseregninger og utlegg direkte på mobilen. Du slipper å ta vare på kvitteringene, og løsningen sikrer at registreringen følger lover og regler. Integrasjon med kredittkort og GPS.

Pris: Fra NOK 17 til 50,-/mnd./bruker
Se video om Visma.net Expense

Visma.net Absence

Enkel registrering og full oversikt over ferie og fravær.
 
Med Visma.net Absence får du full kontroll på fravær og ferie i din bedrift. De ansatte kan selv enkelt registrere ferieønsker og sykefravær, og løsningen sørger for at alt fravær er i henhold til lover og regler. 

Pris: Fra NOK 14 til
25,-/mnd./ bruker
Se video om Visma.net Absence

Visma.net Approval

Godkjenning av ferie og fravær, reiseregninger og utlegg.

Med Visma.net Approval kan du enkelt godkjenne, videresende og avvise på nett og mobil. Løsningen sørger for at godkjenningsforespørslene automatisk sendes til rett person, og varsler automatisk om nye oppgaver. 

Gratis

 

Lønnsslipp på mobilen

Med Visma.net Payslip får alle ansatte i din bedrift sin lønnsslipp direkte på mobilen. Tjenesten er gratis for deg som har Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn.


  

Support og leveranse av lønn- og HR-løsninger fra Visma

Våre lønn- og HR-løsninger leveres i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølgning og supporttjenester. Partnerne har erfarne konsulenter og spesialister på lønn- og HR-løsningene fra Visma, som sikrer din bedrift et godt støtteapparat før, under og etter utrulling av løsningen. 

Detaljer rundt din leveranse, og kostnader knyttet til dette, vil variere avhengig av dine behov. Ta kontakt med oss for en behovsavklaring og et prisestimat fra en av våre Visma Partnere.

 


  

La oss vise deg løsningene!

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg.