Rapportering og Analyse - tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Løsningen består av to moduler (Rapportering og Analyse) som har forskjellige systemkrav. Systemkrav varierer også ut fra hvordan du ønsker å benytte løsningen. Systemkrav er først og fremst knyttet til serverinstallasjon.

Rapportering og Analyse - Server

Server

Løsningen er utviklet med Microsoft .NET-teknologi, med en fleksibel arkitektur for skreddersydde tilpasninger.

Rapportering og Analyse - Modulene

Modulene

Rapporteringsmodulen støtter de fleste nettlesere, og bruker Windows operativsystem. Analysemodulen krever Microsoft Excel.

Standard rapporter - Rapportering og Analyse

Standard rapporter

Alle rapportene er basert på RDL (Report Definition Language) som er XML-standard for Microsofts definisjon av rapporter.

Databasene - Rapportering og Analyse

Databaser

Rapportering henter data fra SQL-databaser, samt alle datakilder som støtter ODBC.

Analysemodulen i Visma Rapportering og Analyse

Analysemodulen

Selve "motoren" i denne løsningen er Microsoft SQL Server Analysis Services.

Rapportdesign i Visma Rapportering og Analyse

Rapportdesign

Visma Rapportering benytter Microsoft Report Designer, som er en del av SQL Server. Alle som kjører SQL Server har tilgang til dette verktøyet.

Integrasjon i Visma Rapportering og Analyse

Integrasjon

Visma tilbyr sømløs integrasjon, opplæring og supporttjenester som kan kjøpes separat.

Sikkerhet i Visma Rapportering og Analyse

Sikkerhet

Sikkerheten er godt ivaretatt både når det gjelder overføring og lagring av data.