Selvbetjente rapporter for hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse er en webbasert rapporteringsløsning som gir alle ansatte enkel tilgang til den informasjonen de ønsker fra forretningssystemene bedriften benytter.

Løsningen leveres med et utvalg av standardrapporter som blant annet lar deg overvåke produktivitet, resultat og forbruk.

Korrekt og lett tilgjengelig styringsinfomasjon kan hjelpe deg til å optimaliserer bedriftens ressurser, styrer vareflyten og øker lønnsomheten.

Rapportering for alle

Tilgjengelig for alle

Nå kan alle i organisasjonen enkelt holde seg oppdatert.

 

Rapportering blir enkelt

Enkelt å bruke

Visma Rapportering og Analyse er webbasert.
Du slipper dermed å tenke på innstallering, servere og oppdateringer.
Visma holder deg oppdatert!

Sikker rapportering

Sikker tilgang

Løsningen er svært trygg. Du kan enkelt sette tilganger på forskjellige nivåer.

Rapportering integrert mot andre Visma-løsninger

Visma integrasjon

Integrasjon mot andre Visma løsninger.
Se tekniske spesifikasjkoner
.

 

 Se hvordan din bedrift kan dra nytte av Visma Rapportering og Analyse: