Rapporteringsverktøy som gjør det mulig å jobbe på nye måter

Rapporteringsverktøy som gjør det mulig å jobbe på nye måter

Webbasert rapporteringsverktøy

Webbasert
Det webbaserte grensesnittet gjør det enkelt å hente ut de rapportene du trenger i en nettleser. Uansett hvor du befinner deg.

Smart rapporteringsverktøy

Smarte rapporter
Verktøyet inneholder mye smart funksjonalitet som forbedrer presentasjonen og bruken av rapportene. Du slipper å tenke på oppsett og avanserte innstillinger.

Rapporteringsverktøy med enkel fremstilling

Enkel visuell fremstilling
Det er enkelt å vise komplekse data ved hjelp av et enkelt visuelt grensesnitt med tekst, diagrammer og tabeller.

Rapporteringsverktøy med lav brukerterskel

Lav brukerterskel
Det enkle brukergrensesnittet gir lav brukerterskel, og sørger for at organisasjonen raskt kommer i gang.

Tilpass behov i rapporteringsverktøy

Tilpasset behov
Alle ansatte skal kanskje ikke ha samme tilgang til tallene i bedriftens systemer. Administrasjonsverktøyet gir deg mulighet til å detaljstyre hvilke rapporter den enkelte skal kunne se.

Eksportering av rapporter i rapporteringsverktøy

Eksportering av rapporter
Alle rapporter kan enkelt eksporteres til Excel og PDF. All grafikk og formateringer følger automatisk med.