Referanser

Brukervennlig og helhetlig løsning

- Visma Global er en brukervennlig og helhetlig løsning. Ved bruk av Visma kan vi identifisere forbedringsmuligheter og effektivisere våre prosesser.

Kjetil Kaldestad, Økonomisjef, Micro Matic Norge AS