ERP-system for bedrifter opp til 50 ansatte

Bruk Visma Global i kombinasjon med dine andre fagsystemer

Visma Global kan enkelt integreres med andre fagsystemer. Det betyr at data blir tilgjengelig på tvers av systemene.

Du kan ha dynamiske linker til Excel for rapportering og registrering direkte i Visma Global.

Økonomisystemet er selvfølgelig integrert med øvrige Visma-systemer, som CRM, lønn og elektronisk dokumenthåndtering.

Oversiktlige rapporter i en håndvending

Sørg for at økonomiske opplysninger og rapporter er lett tilgjengelig for alle som trenger dem.

I Visma Global finner du standardrapporter til de vanligste formene for regnskapsrapportering. I tillegg kan du med verktøyet Statis-Ticker enkelt tilpasse rapporter, definere ulike parametere og lagre egne rapportmaler.

Og med multirapporteringsfunksjonen kan du gjøre mer avanserte oppgaver, som for eksempel å sammenstille regnskapstall med salgsstatistikk.

Fra totaloversikt til detaljer med noen få klikk

I oversiktsbilder, saldolister, purrerutiner, resultatrapporter kan du enkelt «drille» ned til underliggende tall.

Dette gir deg overlegen sporing av enkeltposter tilbake til opprinnelig nivå.
Med et museklikk kan du distribuere det du ønsker via e-post.

Bedre arbeidsflyt med forhåndsdefinerte arbeidsroller

De forhåndsdefinerte arbeidsrollene fungerer som en egen veiviser. Du kan enkelt definere dine egne arbeidsmønstre med akkurat de funksjonene og rutinene du ønsker.
Dermed har du alle rutiner og informasjon samlet på ett sted.