Detaljer

Kassefunksjon

Kassefunksjonen gir deg oversikten over kasseavstemmingen, og økonomisystemet er alltid oppdatert.
Den innebygde funksjonen kan integreres med kasseutstyr som kassedisplay, kasseskuff, kasseskriver, strekkode og online bankterminal.
Funksjonaliteten omfatter bl.a. rabattmatriser og overføring til faktura.

Logistikk

Logistikk og nødvendige rutiner for å styre varemasse er godt ivaretatt i systemet. Du får lagertellingslister rett på skjerm, som gjør det enkelt å justere for svinn og avgang. Kraftige søkemuligheter gir deg dessuten øyeblikkelig svar. Det finnes også 3. parts håndterminaler i markedet som kan benyttes mot logistikkrutinene i Visma Global.

Time- og prosjektstyring

Modulen Visma.net Time gir deg komplett time- og prosjektstyring. Prosjektstyringen forbedres gjennom å forenkle registreringer, samt oppdatere, systematisere og distribuere prosjektdata.
Prosjektstyringsverktøyet gir full oversikt over tids- og kostnadsbruk i hvert enkelt prosjekt og totalt i bedriften.

Ordre og fakturering

Enkel håndtering av tilbud, ordre, innkjøp og fakturering. Løsningen har ytterligere funksjonalitet for tilbud, kassesalg, avtaleordre, prosjektordre og kundeoppfølging.
Med gode søkerutiner er all relevant informasjon lett tilgjengelig, og fakturaene kan enkelt distribueres via e-post eller elektronisk faktura.

Regnskap og reskontro

Modulen støtter alle gjeldende regnskapsregler.
Fokus ligger på automatisering av rutiner, som bilagsregistrering, inn- og utbetalinger, attestasjon, remittering og OCR. I tillegg kommer service- og hjelpefunksjoner, samt inkasso og purring via e-post.

Bankhåndtering

En komplett bankløsning som forvalter elektroniske transaksjoner på optimalt vis. Automatiserte rutiner for bankavstemming og fleksibel rapportering gir en vesentlig tidsbesparelse og enda bedre kontroll.

DesignStudio

Du kan tilpasse systemet til dine behov. Med DesignStudio kan du enkelt endre ledetekster, sette sammen skjermbilder og utarbeide spesielle rapporter.
Funksjonen gjør Visma Global til et skalerbart og brukervennlig system som dekker mange ulike behov.