Visma Dokumentsenter
Effektiv og kvalitetssikret fakturabehandling

Dokumenthåndteringssystem som automatiserer fakturabehandling

Bred funksjonalitet og muligheter for automasjon av fakturaer og bilag sikrer god dokumentflyt, god kvalitet gir deg full oversikt.

Automatisk innlesing av fakturaer

Alle fakturaer inneholder informasjon om kundedata, fakturadato, forfallsdato og beløp. Med Fakturatolken, eller OCR-tolken, i Visma Dokumentsenter trekkes derimot fakturainformasjonen ut og går automatisk inn som konteringsdata i bunten.

Utvid

Støtte for effektiv saksbehandling

Informasjon om hva bilaget gjelder er lett tilgjengelig:

  • Hvem som er mottaker fremkommer på alle bilagene som er sendt på flyt.
  • Systemet viser hvor bilaget befinner seg i godkjenningsprosessen.
  • Fargekoder og symboler indikerer forfall for behandling og forfallsdato for fakturaen.

Elektronisk arkivering

De elektroniske bilagene blir lagret og registrert kun én gang, i ett og samme system. Dette forenkler arkivering, gjenfinning og distribusjon av dokumenter.

Dokumentflyt

Forhåndsbestemt dokumentflyt sørger for at dokumenter automatisk blir sendt til rette personer i rett rekkefølge for attestering.

Attestanten blir varslet om nye bilag per e-post, og regnskapsavdelingen har til enhver tid oversikt over hvor i godkjenningsprosessen de ulike dokumentene befinner seg.

Tilbake til fakturamottak Visma Dokumentsenter